Danh tiếng của RMIT

Sinh viên theo học tại Đại học RMIT Việt Nam sẽ tốt nghiệp với bằng được cấp bởi Đại học RMIT tại Melbourne, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên toàn thế giới. Bằng tốt nghiệp từ Đại học RMIT được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Đại học RMIT nằm trong danh sách 250 trường đại học tốt nhất trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS mới nhất. Điều này một lần nữa khẳng định vị trí của trường trong nhóm một phần trăm các trường đại học hàng đầu thế giới.

Đạt 5 sao QS

cho chất lượng đào tạo đại học

Top 1%

các trường đại học tốt nhất toàn cầu

Top 15

các trường đại học tốt nhất ở Úc*

Xếp thứ 3 trên thế giới

trong Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) University Impact Rankings năm 2021

Xếp thứ 15 trên thế giới

về chuyên ngành Nghệ thuật và Thiết kế (hạng 1 tại Úc)**

Top 200 trường MBA thế giới

Top 11 trường MBA khu vực Châu Đại Dương

*Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2020

**Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2021 theo Ngành học