Danh tiếng của RMIT

Sinh viên theo học tại Đại học RMIT Việt Nam sẽ tốt nghiệp với bằng được cấp bởi Đại học RMIT tại Melbourne, đạt tiêu chuẩn cao nhất của hệ thống giáo dục Úc và được công nhận bởi nhà tuyển dụng trên toàn thế giới.

Đại học RMIT nằm trong danh sách 250 trường đại học tốt nhất trong Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới QS mới nhất. Điều này một lần nữa khẳng định vị trí của trường trong nhóm một phần trăm các trường đại học hàng đầu thế giới.

*Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2020

**Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới QS năm 2020 theo Ngành học