Hỗ trợ học tập

Sau khi nhập học, sinh viên của RMIT sẽ được tham gia nhiều hoạt động hỗ trợ học tập khác nhau để phát triển kỹ năng học tập, có thể kể ra như các hội thảo về kỹ năng học thuật và nhiều sự kiện về học thuật khác. Chúng tôi có đội ngũ riêng chuyên phụ trách những chương trình này, nhằm hướng dẫn và giúp bạn đạt được những kỹ năng cần thiết để thành công trong quá trình học.

RMIT là cơ sở giáo dục thân thiện với mọi đối tượng học kể cả người khuyết tật. Bộ phận Bình đẳng giáo dục và Hỗ trợ người khuyết tật của trường được thành lập để hỗ trợ các sinh viên có nhu cầu học tập đặc biệt, các sinh viên gặp khó khăn về thể chất, tình trạng sức khỏe tinh thần hay những tình trạng bệnh lý khác. Mục tiêu của bộ phận này là mang lại bình đẳng trong học tập, cơ hội phát triển và thành công cho mọi đối tượng sinh viên.

 

sgs sas hero shot

Trung tâm Hỗ trơ Kỹ năng Học tập

Our goal is to help you develop skills, strategies and knowledge about how to succeed academically.