Giảng dạy và học tập

RMIT Việt Nam cam kết sinh viên được trải nghiệm để chuyển hóa chính mình thông qua phương pháp giảng dạy toàn diện và hoạt động học tập tương tác, lấy người học làm trung tâm.

Mô hình giảng dạy và học tập của RMIT Việt Nam dựa trên phương pháp giảng dạy quốc tế tối ưu, bao gồm trải nghiệm học tập trong lớp, khuyến khích sinh viên tự học và học trực tuyến, học nhóm và phát triển kỹ năng để xin việc thành công.

Bằng cấp đạt được sau khi hoàn tất thành công chương trình học tại Việt Nam là bằng quốc tế của trường đại học RMIT. Kết quả học tập và đánh giá môn học được dạy ở Việt Nam tương đương với các môn được dạy tại RMIT Melbourne. Chương trình học tại RMIT Việt Nam được theo dõi và cải tiến liên tục để đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng cho trường đại học RMIT và yêu cầu của chính phủ Việt Nam và Úc.

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, giàu kinh nghiệm do RMIT Việt Nam tuyển dụng cộng tác với đội ngũ giảng viên RMIT Melbourne để điều chỉnh tài liệu học tập biên soạn ở Melbourne cho phù hợp để giảng dạy tại Việt Nam, cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập tại RMIT Việt Nam. Đội ngũ giảng viên RMIT Việt Nam được hưởng chế độ hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục như một phần của công việc.

Hoạt động học tập và giảng dạy tại RMIT Việt Nam được khắc họa bởi những đặc điểm sau: