Giảng dạy và học tập

RMIT Việt Nam cam kết sinh viên được trải nghiệm để chuyển hóa chính mình thông qua phương pháp giảng dạy toàn diện và hoạt động học tập tương tác, lấy người học làm trung tâm.

Mô hình giảng dạy và học tập của RMIT Việt Nam dựa trên phương pháp giảng dạy quốc tế tối ưu, bao gồm trải nghiệm học tập trong lớp, khuyến khích sinh viên tự học và học trực tuyến, học nhóm và phát triển kỹ năng để xin việc thành công.

Bằng cấp đạt được sau khi hoàn tất thành công chương trình học tại Việt Nam là bằng quốc tế của trường đại học RMIT. Kết quả học tập và đánh giá môn học được dạy ở Việt Nam tương đương với các môn được dạy tại RMIT Melbourne. Chương trình học tại RMIT Việt Nam được theo dõi và cải tiến liên tục để đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng cho trường đại học RMIT và yêu cầu của chính phủ Việt Nam và Úc.

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn, giàu kinh nghiệm do RMIT Việt Nam tuyển dụng cộng tác với đội ngũ giảng viên RMIT Melbourne để điều chỉnh tài liệu học tập biên soạn ở Melbourne cho phù hợp để giảng dạy tại Việt Nam, cũng như để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập tại RMIT Việt Nam. Đội ngũ giảng viên RMIT Việt Nam được hưởng chế độ hỗ trợ phát triển chuyên môn liên tục như một phần của công việc.

Phương pháp giảng dạy quốc tế tối ưu

Bằng cấp tích hợp

Đội ngũ chất lượng cao

Hoạt động học tập và giảng dạy tại RMIT Việt Nam được khắc họa bởi những đặc điểm sau:

Hoạt động học tập tương tác

thúc đẩy tư duy nhận xét, sáng tạo và học hỏi bạn bè.

Phương pháp đánh giá năng lực theo thực tiễn

chỉ ra khả năng sinh viên cần có để đáp ứng công việc và đòi hỏi các em phải ứng dụng - không chỉ học thuộc - kiến thức.

Tích hợp tài liệu và hoạt động học tập kỹ thuật số

để sinh viên có được hiểu biết xác thực và cập nhật về ngành học cũng như bối cảnh làm việc của ngành trong nước và toàn cầu.

Kết nối với doanh nghiệp

thông qua chương trình thực tập, mô hình “Học tập kết hợp kinh nghiệm thực tiễn” và các hoạt động thực tế khác giúp sinh viên có được lợi thế trải nghiệm môi trường doanh nghiệp trực tiếp.

Hỗ trợ toàn diện về kỹ năng học thuật và kỹ năng sống

giúp sinh viên sẵn sàng vào đời và làm việc - từ cung cấp các loại chứng chỉ chi tiết và cơ hội để xây dựng bộ hồ sơ xin việc cho đến hỗ trợ học tập và tư vấn học thuật.

Tập trung phát triển tiếng Anh thành thạo

giúp sinh viên đạt chuẩn quốc tế để học bậc đại học.

Quan điểm quốc tế

phản ánh quá trình toàn cầu hóa trong thế giới hiện đại và trang bị cho sinh viên khả năng sống và hòa nhập được với bối cảnh toàn cầu.

Trang thiết bị, công nghệ, nguồn tài nguyên và hệ thống ưu việt

tạo điều kiện và phát huy hoạt động giảng dạy và học tập.