Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo)

Mã chương trình

BP316

Thời gian

3 năm

Kỳ nhập học

Tháng 02

Tháng 06

Tháng 10

 

Hạn nộp hồ sơ

28/01

10/06

07/10

Cơ sở

RMIT Nam Sài Gòn

RMIT Hà Nội

Tổng quan

Phát triển năng lực sáng tạo để trở thành nhà thiết kế đa năng trong ngành nghề đang phát triển không ngừng này.

Chương trình Cử nhân Thiết kế dành cho những bạn năng động, muốn có một nền tảng thiết kế bao quát cùng với chuyên môn trong một mảng nhất định.

Trong năm đầu tiên, bạn sẽ được trang bị các kỹ năng và lý thuyết nền tảng như vẽ, thiết kế kiểu chữ, bố cục, màu sắc,... Từ đó, bạn có thể đi sâu vào hai trong số các chuyên môn gồm: 

 • Thiết kế đồ hoạ và Truyền thông Thị giác
 • Vẽ minh hoạ và Thiết kế hình ảnh Kỹ thuật số
 • Ý tưởng 3D - Nội thất

Với mỗi chuyên môn, bạn sẽ được học những lý thuyết và kỹ thuật mới nhất, sau đó sẽ được áp dụng vào những dự án thực hành.

Cử nhân Thiết kế (Thiết kế Ứng dụng Sáng tạo)

Chương trình Cử nhân Thiết kế dành cho những bạn năng động, muốn có một nền tảng thiết kế bao quát cùng với chuyên môn trong một mảng nhất định.

Cấu trúc chương trình

Học kỳ 1

 • Đồ án Thiết kế 1: Kỹ thuật vẽ và tạo hình trong thiết kế 
 • Lịch sử và lý thuyết thiết kế 1
 • Ngôn ngữ thị giác: Nghệ thuật sắp chữ, màu sắc và bố cục 

Học kỳ 2

 • Thiết kế và công nghệ máy tính 1 (Ứng dụng)
 • Lịch sử và lý thuyết thiết kế 2
 • Đồ án thiết kế 2: Các yếu tố và nguyên lý thiết kế

Học kỳ 3

 • Suy nghĩ sáng tạo và đổi mới
 • Thiết kế và công nghệ máy tính 2 (3D và hiệu ứng)
 • Đồ án thiết kế 3: Các quy luật thiết kế

Học kỳ 4

 • Chuyên ngành thiết kế 1: Lớp chuyên đề (Lý thuyết)
 • Chuyên ngành thiết kế 1: Lớp thực hành (Kỹ năng)
 • Chuyên ngành thiết kế 1: Studio (Dự án)

Học kỳ 5

 • Chuyên ngành thiết kế 2: Lớp chuyên đề (Lý thuyết)
 • Chuyên ngành thiết kế 2: Lớp thực hành (Kỹ năng)
 • Chuyên ngành thiết kế 2: Studio (Dự án)

Học kỳ 6

 • Quản lý thiết kế và dự án cộng tác 
 • Môn tự chọn
 • Môn tự chọn

Học kỳ 7

 • (Studio V) Thiết kế ứng dụng sáng tạo: Dự án cuối chương trình 1 (24 tín chỉ)
 • Môn tự chọn

Học kỳ 8

 • Thiết kế ứng dụng sáng tạo: Dự án cuối chương trình 2 (24 tín chỉ) 

Học kỳ 9

 • Thực tập doanh nghiệp (12 tín chỉ)

Studio V - Các đề tài dự án:

 • Những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến Việt Nam
 • Những vấn đề môi trường ảnh hưởng đến Việt Nam
 • Những vấn đề kinh tế ảnh hưởng đến Việt Nam.

Chương trình linh động cho bạn đa dạng cơ hội để phát triển năng lực chuyên sâu và dẫn lối thành công. Bạn có thể chọn hai nhánh chuyên môn trong các lĩnh vực dưới đây:

 • Thiết kế đồ hoạ và Truyền thông Thị giác
 • Vẽ minh hoạ và thiết kế hình ảnh kỹ thuật số
 • Ý tưởng 3D - Nội thất

Mỗi chuyên môn sẽ có ba phần: lý thuyết, kỹ năng và bài tập dự án.

Đồ họa & Giao tiếp hình ảnh: Giúp bạn nắm bắt toàn diện về thiết kế đồ họa - từ việc thai nghén và phát triển ý tưởng, đến truyền đạt, giao tiếp về sản phẩm cuối cho khách hàng.

Ý tưởng 3D - Nội thất: Tìm hiểu những khái niệm thiết kế không gian, thực hành vẽ, thiết kế và sáng tạo trực tiếp với các phần mềm phác họa, tạo hình trên máy tính. Sinh viên sẽ học cách thiết kế cho nhiều môi trường khác nhau trong không gian nội thất.

Minh họa & Hình ảnh: Bạn sẽ được phát triển kỹ năng vẽ bằng các công cụ số; học tập những lý thuyết và phát huy ý tưởng để sản xuất những sản phẩm hình ảnh số đỉnh cao.

Phương pháp giảng dạy, học tập & đánh giá

 • Chương trình Cử nhân Thiết kế (Thiết kế ứng dụng sáng tạo) chú trọng phương pháp học tập mang tính cộng tác thông qua các bài tập dự án thiết kế, hội thảo chuyên đề cũng như các môn học tích hợp môi trường làm việc thật. Dự án cuối của chương trình cũng chính là kỳ thực tập bắt buộc, nơi sinh viên có thể ứng dụng tất cả các kiến thức sáng tạo đã học để giải quyết các vấn đề xã hội thực tiễn ảnh hưởng đến Việt Nam bằng thiết kế, những đề tài này xoay quanh sự phát triển bền vững của xã hội, môi trường và thay đổi của nền kinh tế.
 • Các phương pháp đánh giá bao gồm khả năng nắm bắt và phản hồi sản phẩm đối với yêu cầu thiết kế, các dự án thiết kế, nghiên cứu, thuyết trình nhóm, tiểu luận và các kì thi.

Chương trình Cử nhân Thiết Kế Ứng Dụng Sáng Tạo giúp sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng tư duy phản biện để phân tích sao cho phù hợp với quan điểm và thực tiễn công việc trong ngành thiết kế đương đại. Các lĩnh vực học tập bao gồm lý thuyết và phương pháp thiết kế, phát triển kỹ năng, bao gồm vẽ và làm mô hình, phát triển kỹ năng tư duy, quản lý dự án thiết kế và xưởng quay phim, cũng như thiết kế ứng dụng trong bối cảnh công việc và xã hội.

Khi hoàn thành chương trình, sinh viên có năng lực: 

 1. Dùng tư duy phản biện để xem xét, củng cố và tổng hợp kiến thức từ lịch sử ngành thiết kế và điều chỉnh kiến này để đáp ứng với bối cảnh xã hội, đạo đức và văn hóa đa dạng.
 2. Dùng tư duy phản biện để xem xét, củng cố và tổng hợp kiến thức của những lý thuyết, khái niệm và cách tiếp cận trong ngành thiết kế, điều chỉnh chúng cho thích hợp với bối cảnh địa phương và quốc tế.
 3. Thực hành đánh giá và tư duy phản biện khi thẩm định sản phẩm, kết quả, đầu ra của hoạt động thiết kế thuộc nhiều ngành nghề trên nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. 
 4. Áp dụng kỹ năng mô hình hóa và thuyết trình ở trình độ cao cấp (bao gồm sử dụng hình vẽ, mô hình, màu sắc) để hỗ trợ cho thực tiễn công việc thiết kế. 
 5. Áp dụng những kỹ năng chuyên môn cốt lõi kết hợp với các công nghệ, kỹ năng và kiến thức mới xuất hiện trong lĩnh vực thiết kế, cả ở vai trò độc lập và hợp tác, để có thể làm việc trong thực tế và học lên cao hơn. 
 6. Thể hiện tính sáng tạo, tư duy phản biện và đánh giá độc lập để xác định và giải quyết những thách thức đặt ra trong thực tiễn ngành thiết kế, cũng như xác định rõ và truyền tải được giải pháp có tính đột phá. 
 7. Áp dụng kỹ năng lên kế hoạch, giải quyết vấn đề và ra quyết định trong quy trình thiết kế đầu cuối. 
 8. Nâng cao tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của cá nhân khi làm việc trong thực tiễn ngành thiết kế, thể hiện cách tiếp cận dùng sản phẩm nguyên bản, có đạo đức, sáng tạo và chuyên nghiệp trong thiết kế.

Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có cơ hội trong các lĩnh vực sau:

 • Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế thời trang
 • Thiết kế nội thất
 • Vẽ minh họa và hình ảnh kỹ thuật số
 • Chỉ đạo sáng tạo
 • Đồ họa chuyển động 2D

Tiếp tục việc học

Khi bạn hoàn thành chương trình học, bạn có thể đủ điều kiện để nhập học chương trình Honours tại RMIT hoặc chương trình Sau đại học tại Việt Nam và Úc.

 

Học phí

Học phí sẽ được thanh toán theo từng học kỳ, dựa trên số môn sinh viên học trong từng học kỳ.

Chương trình học phí

Một năm

(tính trên trung bình 8 môn học/năm)

Cả chương trình

(24 môn học  - 288 tín chỉ)

 

300.596.000 VND ~ 13.248 USD (tham khảo) 901.786.000 VND ~ 39.744 USD (tham khảo) 

 

Ghi chú:

 1. Thời gian hoàn thành chương trình sẽ phụ thuộc vào số lượng môn học sinh viên lựa chọn học trong một học kỳ.
 2. Học phí của từng học kỳ được tính theo Việt Nam đồng (VND).
 3. Mọi thanh toán bằng đơn vị tiền tệ khác đều sẽ được quy đổi thành Việt Nam đồng dựa trên tỉ giá trong ngày. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán bằng việc chuyển khoản.
 4. Học phí tính theo đô la Mỹ CHỈ được áp dụng cho sinh viên quốc tế khi thanh toán học phí từ nước ngoài theo quy định của thông tư số 32/2013/TT_NHNN.

Điều kiện tuyển sinh

Yêu cầu học thuật

 • Tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trung bình lớp 12 từ 7.0/10.0  (trong trường hợp bạn theo học theo hệ thống giáo dục quốc tế khác, vui lòng xem tại đây
 • Nếu sinh viên đã tốt nghiệp hoặc hoàn thành một phần chương trình cao đẳng, đại học tại các cơ sở giáo dục khác, có thể được xét miễn giảm tín chỉ.

Yêu cầu tiếng Anh

Hoàn thành lớp Cao cấp (Advanced) của Chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT; hoặc

 • IELTS (Học thuật) 6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0); hoặc
 • TOEFL iBT 79+ (điểm tối thiểu từng kỹ năng: Đọc 13, Nghe 12, Nói 18, Viết 21); hoặc
 • Pearson Test of English (Học thuật) 58+ (không kỹ năng giao tiếp nào dưới 50); hoặc
 • Cambridge English: Advanced (CAE) hoặc Proficiency (CPE) 176+ (không kỹ năng nào dưới 169)

Trong trường hợp bạn theo học hệ thống tiếng Anh khác, vui lòng xem bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh tương đương

Ghi chú:

Chứng chỉ IELTS, TOEFL, Pearson và Cambridge được công nhận trong vòng 2 năm kể từ ngày thi. Kết quả thi tiếng Anh tại RMIT được công nhận trong vòng 1 năm kể từ ngày thi.

Để được tư vấn thêm, vui lòng liên hệ với Phòng Tư vấn Tuyển sinh.

Chương trình chuyển tiếp đại học

Bạn chưa đủ điều kiện đầu vào tiếng Anh? Hoàn thành khóa học chương trình Tiếng Anh cho Đại học để nhập học vào chương trình này.

Quy trình nhập học

1. Chọn chương trình

2. Kiểm tra điều kiện tuyển sinh

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký cho mỗi học kỳ được cập nhật tại đây. Xin lưu ý, số lượng tuyển sinh tùy thuộc vào số lượng sinh viên được nhận cho mỗi ngành học, và một số ngành có thể nhận đủ sinh viên trước hạn chót nộp hồ sơ. Chúng tôi khuyến khích học sinh nộp hồ sơ sớm nhất có thể để nhận được thư mời nhập học từ nhà trường vào đúng kỳ học mong muốn. 

Bạn đến từ trường đại học đối tác?

RMIT có quan hệ đối tác với nhiều trường đại học khắp nơi trên thế giới.

Nếu trường của bạn là đối tác của RMIT, bạn có thể chuyển tín chỉ và rút ngắn thời gian hoàn thành khóa học mong muốn tại RMIT.

Bạn nên tìm hiểu kỹ nếu trường hiện tại của bạn có quan hệ đối tác với RMIT. Nếu bằng cấp từ trường của bạn không nằm trong danh sách đối tác, những tín chỉ của bạn sẽ được RMIT đánh giá theo từng ngành học học.