Chấp nhận thư mời nhập học

Chúc mừng bạn đã nhận được lời mời nhập học tại Đại học RMIT VIệt Nam. Vui lòng thực hiện các bước sau để xác nhận nhập học.

Bước 1. Cách chấp nhận thư mời nhập học 

  • Chấp nhận thư mời nhập học qua cổng đăng ký trực tuyến đúng hạn để xác nhận việc nhập học
  • Bạn cũng có thể từ chối hoặc tạm hoãn nhập học trực tuyến theo hướng dẫn trong thư mời nhập học

Bước 2: Chuẩn bị ghi danh và đóng phí giữ chỗ

Sau khi chấp nhận thư mời nhập học qua cổng đăng ký trực tuyến, bạn làm theo hướng dẫn trong thư để chuẩn bị cho việc nhập học:

  • Thanh toán khoản phí giữ chỗ không hoàn trả trị giá 20.000.000 VNĐ (Vui lòng tham khảo các phương thức thanh toán để tìm hiểu thông tin về các hình thức thanh toán phí tại RMIT).
  • Kiểm tra các ngày và thời hạn quan trọng trong thư mời nhập học của bạn, đồng thời chú ý đến ngày đăng ký ghi danh và ngày nhập học;

Vui lòng kiểm tra email của bạn và làm theo hướng dẫn nhập học  từ Phòng Học vụ RMIT Việt Nam. Thông tin về những ngày liên quan đến nhập học, vui lòng xem thêm tại lịch học và các ngày quan trọng.

Xác nhận nhập học của bạn sẽ được xử lý sau khi nhà trường nhận được khoản phí giữ chỗ trước thời hạn được ghi trong thư mời nhập học. 

Xin lưu ý, Đơn chấp nhận thư mời nhập học và khoản phí giữ chỗ sẽ đóng vai trò như lời xác nhận bạn sẽ nhập học tại RMIT Việt Nam. Nếu bạn không chấp nhận thư mời và đóng phí giữ chỗ trước thời hạn được ghi, RMIT Việt Nam sẽ trao cơ hội nhập học của bạn cho một ứng viên khác. 

Nhà trường sẽ đảm bảo giữ chỗ cho bạn sau khi nhận được khoản phí giữ chỗ. Nếu các điều kiện về học thuật và tiếng Anh đều được thoả mãn, khoản phí giữ chỗ sẽ được khấu trừ trực tiếp vào học phí của kỳ học đầu tiên. Phí giữ chỗ sẽ chỉ được hoàn trả khi ứng viên không đạt đủ điều kiện nhập học của RMIT hoặc trong trường hợp nhà trường huỷ bỏ kỳ nhập học đó.