Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ

Khám phá các Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ của ngành Cử nhân kinh Doanh tại RMIT Việt Nam.

Để sinh viên có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai, nhà trường cho phép các bạn tự thiết kế chương trình học với nhiều lựa chọn Chuyên ngành chính lẫn Chuyên ngành phụ:

 • Chuyên ngành chính (Major) là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu, thường sẽ bao gồm 96 tín chỉ (tương đương 8 môn học)
 • Chuyên ngành phụ (Minor) là lĩnh vực cung cấp thêm kiến thức tổng quan về một lĩnh vực sinh viên quan tâm, thường sẽ bao gồm 48 tín chỉ (tương đương 4 môn học)

Chọn từ 9 chuyên ngành chính (Majors)

Chuyên ngành chính (Major) là lĩnh vực sinh viên mong muốn đào sâu và nghiên cứu, thường sẽ bao gồm 96 tín chỉ (tương đương 8 môn học). Thông tin chi tiết của từng Chuyên ngành chính được liệt kê ở dưới.

Kinh doanh trên Ứng dụng Blockchain

Kinh doanh và Công nghệ

Kinh tế

Tài chính

Kinh doanh toàn cầu

Logistics và chuỗi cung ứng

Quản trị và Thay đổi

Nhân sự và Tổ chức

Khởi nghiệp kinh doanh

Chọn từ 9 chuyên ngành chính (Majors)

Chú thích các loại môn học

 • Nhập môn *
 • Trung cấp **
 • Nâng cao ***

Blockchain được coi là mạng lưới tài sản (Internet of Value), đang thay đổi các hình thức kinh doanh truyền thống trong nhiều lĩnh vực, cũng như phát triển các loại hình kinh doanh mới trên nền tảng Web3, tài chính phi tập trung (DeFi), Metaverse và GameFi. Sinh viên sẽ được phát triển kiến thức và kỹ năng tại phòng thực hành Kinh doanh kỹ thuật số & Hành vi thị trường của RMIT, một trong những phòng học chuyên biệt đầu tiên trên thế giới dành cho giảng dạy blockchain và nền kinh tế số. Bạn sẽ có cơ hội tiếp nhận kiến thức và phát triển kỹ năng để đánh giá, áp dụng, quản lý blockchain và các ứng dụng phi tập trung của nó, cũng như xây dựng blockchain của riêng mình.

Hoàn thành 8 môn:

Triển vọng nghề nghiệp: 

Ứng dụng và quản lý công nghệ blockchain trong nhiều môi trường khác nhau:

 • Tài chính và ngân hàng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Sản xuất
 • Thương mại điện tử
 • Quản lý
 • Giải trí, nghệ thuật và game

Công nghệ đang biến đổi hoàn toàn thế giới kinh doanh. Bạn sẽ được học từ những môn học đầy tính ứng dụng như phân tích kinh doanh, tài chính kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp kỹ thuật số và sáng tạo đổi mới. Sinh viên sẽ khám phá vai trò quan trọng của công nghệ trong tổ chức, giúp giải quyết các vấn đề phức tạp, cải thiện việc ra quyết định, dịch vụ khách hàng, marketing và quản lý tài nguyên.

Hoàn thành 6 môn:

Chọn thêm 2 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Lãnh đạo dự án công nghệ
 • Khởi nghiệp công nghệ
 • Quản lý phân tích dữ liệu
 • Chuyên viên phân tích IT và CNTT
 • Quản lý đơn vị kinh doanh cho các dịch vụ và sản phẩm mới
 • Phân tích kinh doanh
 • Quản lý dự án
 • Tư vấn CNTT
 • Chiến lược gia kỹ thuật số

Kinh tế gắn liền với mọi khía cạnh của doanh nghiệp và xã hội. Sinh viên sẽ được học kỹ năng cần thiết để giám sát, phân tích và dự đoán những xu hướng kinh tế, hành vi và quá trình ra quyết định ở mức độ cá nhân, doanh nghiệp, và chính phủ. Chuyên ngành này cho phép bạn tìm hiểu những quyết định kinh doanh được đưa ra thế nào, cách thị trường vận hành, sự ảnh hưởng của hành vi con người và luật nhà nước lên kết quả nền kinh tế, và cách nền kinh tế điều hướng hệ thống xã hội. Bạn sẽ học cách kết hợp lý thuyết kinh tế với phương pháp phân tích dữ liệu hiện đại để đưa ra quyết định kinh doanh.Vào thời điểm tốt nghiệp, sinh viên sẽ lĩnh hội các giả thuyết kinh tế và phương pháp phân tích dữ liệu hiện đại để đưa ra quyết định kinh doanh.

Danh sách môn:

Chọn thêm 2 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Chuyên gia phân tích dữ liệu
 • Chuyên gia phân tích đầu tư
 • Chuyên gia phân tích kinh doanh
 • Nhà kinh tế học
 • Cố vấn chính sách

Tài chính luôn là yếu tố sống còn đối với mọi doanh nghiệp. Trong chuyên ngành này, bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với kiến thức tài chính thực tiễn, phát triển kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề và rủi ro trong tài chính, cũng như quản lý dòng tiền một cách vững chắc. Đồng thời, trong phòng Thực hành Giao dịch Tài chính của RMIT, bạn sẽ lĩnh hội các kinh nghiệm thực tế và kiến thức chuyên môn thông qua việc áp dụng phần mềm hàng đầu thế giới trong giao dịch và phân tích tài chính. 

Hoàn thành 6 môn: 

Chọn thêm 2 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp: 

 • Chuyên gia quản lý tài chính
 • Chuyên gia quản lý quỹ
 • Nhân viên ngân hàng
 • Chuyên gia phân tích tài chính
 • Cố vấn tài chính

Chuyên ngành Kinh doanh Toàn cầu sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên môn để diễn giải, phân tích, và ra quyết định để giải quyết những thách thức đa dạng mang tính quốc tế dựa trên các dữ liệu định tính và định lượng. Bạn sẽ phát triển các kỹ năng quản trị kinh doanh ở cả bối cảnh trong nước lẫn toàn cầu. Bạn sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức và kỹ năng của mình để phát triển tư duy sắc bén, tính sáng tạo và đạo đức về chiến lược vận hành của các doanh nghiệp quốc tế trong môi trường cạnh tranh cao.

Chuyên ngành Kinh doanh Toàn cầu có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau bao gồm quản lý đa văn hóa, Đổi mới và Doanh nghiệp, Con người và Tổ chức, và Tài chính.

Hoàn thành 6 môn: 

Chon thêm 2 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Cố vấn kinh doanh và nghiên cứu thị trường
 • Ngoại giao và ngoại vụ
 • Xuất nhập khẩu
 • Phát triển kinh doanh quốc tế
 • Quan hệ ngoại thương
 • Quản lý vận hành
 • Du lịch và lữ hành
 • Điều phối dự án

Chuyên ngành Logistics và Chuỗi cung ứng cho bạn những kỹ năng quản lý giúp tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như sản xuất, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, ngân hàng và du lịch. Chuyên ngành này trang bị cho sinh viên kỹ năng đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của chuỗi cung ứng, áp dụng phương pháp phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro trong quá trình tìm nguồn cung ứng toàn cầu, quản lý kho bãi thông minh, vận chuyển và phân phối, cũng như tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

Hoàn thành 8 môn:

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Quản lý xuất nhập khẩu   
 • Quản lý kho vận 
 • Chuyên viên phân tích logistics và chuỗi cung ứng 
 • Quản lý thu mua 
 • Cố vấn vận hành logistics / chuỗi cung ứng 
 • Hoạch định / thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng 
 • Quản lý vận hành 
 • Quản lý dự án / quản lý chất lượng 
 • Quản lý kho vận quốc gia  

Với chương trình giảng dạy hiện đại dựa trên thực tế doanh nghiệp, chuyên ngành Quản trị và Thay đổi giúp bạn trở thành những nhà lãnh đạo doanh nghiệp có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp, đồng thời dẫn dắt đội ngũ và đưa ra quyết định trong nhiều cấu trúc doanh nghiệp khác nhau. Sinh viên sẽ xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về cơ cấu tổ chức, phương pháp lãnh đạo và hoạch định chiến lược, đồng thời học cách đổi mới hình thức làm việc để duy trì tính bền vững và khả năng cạnh tranh trong bối cảnh phức tạp của môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

Hoàn thành 7 môn: 

Chọn thêm 1 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp:

Bạn sẽ sẵn sàng làm việc trong các lĩnh vực như:

 • Tư vấn
 • Giáo dục
 • Tài chính và chứng khoán
 • Quản trị và giám sát
 • Nhân sự và đào tạo
 • Sản xuất và xây dựng
 • Marketing và quảng cáo
 • Vận hành, hoạch định và logistics
 • Du lịch, lữ hành, nhà hàng và khách sạn

Học cách quản lý con người - nguồn lực giá trị nhất của công ty, để mang đến thành công cho doanh nghiệp thông qua đội ngũ nhân sự. Khám phá cách cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên để hỗ trợ mục tiêu chiến lược của công ty và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực để đáp ứng nhu cầu của cả tổ chức lẫn nhân sự.

Bạn sẽ có cơ hội xây dựng kỹ năng và kiến thức cần thiết trong mảng phân tích nhân sự, quản lý đa văn hóa, đảm bảo quy chế, và tâm lý con người để trở thành một chuyên gia có tư duy hiện đại trong quản lý nhân sự và tổ chức.

Hoàn thành 6 môn: 

Chọn thêm 2 môn trong danh sách sau:

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Quản trị về thu hút và giữ nhân tài
 • Quản trị phát triển nguồn nhân lực
 • Cố vấn chính sách và quản lý nhân sự
 • Đối tác phòng nhân sự
 • Chuyên viên tập huấn và phát triển con người
 • Cố vấn phát triển và thúc đẩy năng lực nhân viên
 • Cố vấn môi trường làm việc, đàm phán và thương lượng với nhân viên

Trong chuyên ngành này, bạn sẽ học về các khía cạnh khác nhau của việc khởi nghiệp kinh doanh, bao gồm phát triển ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới mô hình kinh doanh, chiến lược và phân tích thị trường, quản lý tài chính và kỹ năng lãnh đạo. Có rất nhiều dự án mang tính ứng dụng và thực tiễn trong các môn học nhằm khám phá, thiết kế và thử nghiệm các ý tưởng kinh doanh. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ có cơ hội kết nối với các doanh nghiệp và nguồn vốn đầu tư, để tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong kinh doanh và xã hội với công ty startup mơ ước của mình.

Hoàn thành 8 môn: 

Triển vọng nghề nghiệp:

 • Chủ doanh nghiệp/nhà sáng lập startup
 • Cố vấn kinh doanh
 • Quản lý phát triển kinh doanh
 • Quản lý sales và marketing
 • Quản lý sáng tạo
 • Quản lý sản phẩm
 • Chuyên gia hoạch định chiến lược

Danh sách 13 Chuyên ngành phụ (Minors)

Bạn sẽ được được trang bị những kiến thức vững chắc, thiết thực cũng như các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong kế toán và các lĩnh vực tài chính liên đới. Chuyên ngành phụ này còn giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán cũng như sử dụng các hệ thống thông tin kế toán để đưa quyết định hiệu quả.

Blockchain được coi là mạng lưới tài sản (Internet of Value) mới, và nhu cầu nhân lực có kiến thức chuyên môn về blockchain đang tăng cao. Chuyên ngành phụ này trang bị cho bạn kỹ năng đánh giá và phát triển ứng dụng blockchain, mang đến cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp hơn khi tham gia vào lĩnh vực đang bùng nổ này.

Sinh viên sẽ được trang bị các kỹ năng, kiến thức và cả những góc nhìn chuyên sâu về những ứng dụng của công nghệ trong xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp. Bạn sẽ được học về phân tích dữ liệu, quản lý dự án, thiết kế bản mẫu và cả an toàn thông tin.

Sinh viên sẽ học các kỹ năng phân tích để xác định những rủi ro an toàn thông tin, tiên đoán các hệ quả và đề xuất những phương án giải quyết. Sinh viên cũng sẽ được trang bị kỹ năng để thực hiện những buổi kiểm tra an toàn thông tin cơ bản cũng như đánh giá chính sách an toàn thông tin của tổ chức dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc.

Chuyên ngành phụ về Digital Marketing sẽ dạy bạn những đổi mới công nghệ và những phá cách trong mô hình kinh doanh. Bạn sẽ làm quen với các công cụ kỹ thuật số để đo lường tính hiệu quả của một chiến lược marketing cũng như các phương thức phân tích dữ liệu khách hàng phổ biến.

Sau khi hoàn thành chuyên ngành phụ này, sinh viên sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức để theo dõi, phân tích và dự đoán các xu hướng kinh tế trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho việc đưa quyết định ở cấp độ cá nhân, doanh nghiệp hoặc chính phủ.

Chuyên ngành phụ này sẽ cho bạn kiến thức về công nghệ để đưa ra những ý tưởng mới cho startup và doanh nghiệp thông minh, bao gồm các nền tảng số hoặc các ứng dụng đột phá. Để trở thành một nhà khởi nghiệp tiên phong và sáng tạo, bạn sẽ được đào tạo một cách phổ quát về tài chính, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo và được phổ cập kiến thức về các nền kinh tế, xã hội khác nhau.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành này sẽ có các kiến thức thực tiễn về tài chính, vững vàng kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và không ngừng nắm bắt, cập nhật những xu hướng của ngành tài chính thế giới. Bạn sẽ rèn dũa kinh nghiệm với các cơ sở dữ liệu kinh tế - tài chính chuyên dụng, các sàn giao dịch giả lập và xây dựng nên danh mục đầu tư tại Phòng thực hành giao dịch chứng khoán của trường.

Chuyên ngành phụ này giúp bạn hiểu sâu các vấn đề phức tạp của việc kinh doanh liên quốc gia, cũng như phát triển các kỹ năng liên văn hoá cần thiết để làm việc hiệu quả trong các tổ chức, doanh nghiệp toàn cầu. Bạn cũng sẽ học cách diễn giải và phân tích các mối liên hệ của nhiều hoạt động khác nhau thuộc các tổ chức, quốc gia và nhóm ngành khác nhau.

Sinh viên ở chuyên ngành phụ này sẽ được học về kỹ năng ra quyết định, phân tích kinh doanh và quản lý rủi ro trong việc tìm nguồn cung ứng toàn cầu, hàng hoá, phân phối hàng hoá và các hoạt động điều hành doanh nghiệp khác. Chuyên ngành cũng cung cấp nhiều mô hình hoạt động khác nhau cho một mạng lưới doanh nghiệp phức tạp, từ đó dẫn lối cho quá trình phát triển chuỗi cung ứng mang tính cạnh tranh và bền vững.

Sinh viên trong chuyên ngành phụ này sẽ có một nền tảng kiến thức vững chắc về tổ chức, năng lực lãnh đạo và hoạch định chiến lược để hướng đến sự đổi mới, tính bền vững và các ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bạn sẽ được học cách để trở thành một lãnh đạo có năng lực giải quyết các vấn đề phức tạp, quản lý các đội nhóm và đưa ra quyết định kinh doanh trong nhiều mô hình doanh nghiệp khác nhau.

Ở chuyên ngành phụ này, bạn sẽ được học những kiến thức nâng cao trong lĩnh vực quản lý nhân sự. Qua việc phân tích con người trong doanh nghiệp, bạn sẽ tìm ra những mẫu thức chung để có thể dự đoán được nhu cầu nhân lực trong tương lai. Song song đó, kiến thức về các phương pháp quản lý nhân sự bằng AI sẽ giúp cho các bạn tối ưu hoá năng suất, và tìm ra được những ứng viên sáng giá nhất cho doanh nghiệp và tổ chức. 

Chuyên ngành phụ này trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu, tư duy phân tích cũng như tầm nhìn quốc tế về quản trị du lịch và nhà hàng, khách sạn. Bạn sẽ phát triển năng lực giao tiếp chuyên nghiệp trong doanh nghiệp, tinh thần dịch vụ song song với các kỹ năng về hoạch định, thiết kế, điều phối và quản lý sự kiện.

Quy tắc hoàn thành Chuyên ngành chính/Chuyên ngành phụ 

Sinh viên có thể hoàn thành tối đa hai (2) Chuyên ngành chính hoặc hai (2) Chuyên ngành phụ. Lưu ý, mỗi môn học chỉ được tính vào một Chuyên ngành chính hoặc Chuyên ngành phụ. 

 • Trùng môn giữa các Chuyên ngành chính, hay giữa Chuyên ngành chính và Chuyên ngành phụ: Nếu bạn chọn hai Chuyên ngành hoặc một Chuyên ngành và một Chuyên ngành phụ có trùng môn học, bạn phải chọn một môn khác từ danh sách môn tùy chọn của Chuyên ngành chính để đáp ứng yêu cầu 8 môn học cho Chuyên ngành chính
 • Trùng môn giữa các Chuyên ngành phụ: Nếu bạn chọn hai Chuyên ngành phụ có trùng môn học, bạn nên thay đổi lựa chọn Chuyên ngành phụ do không có môn thay thế
rmit-sgs-cocm-16.jpg

Bạn đã sẵn sàng tìm hiểu thêm?

Chương trình Cử nhân Kinh doanh không chỉ đưa bạn đến tương lai mà còn cho bạn tự do vẽ nên hành trình của chính mình.