Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh

Giáo sư Robert McClelland là Trưởng Khoa Kinh doanh.

Giáo sư Robert McClelland là Trưởng Khoa Kinh doanh. Ông từng giữ ví trí Giám đốc không điều hành của Ủy ban Trẻ em cần giúp đỡ và có hoàn cảnh khó khăn (một trong những tổ chức thiện nguyện dành cho trẻ em lớn nhất tại Vương quốc Anh), Chủ tịch hội đồng Lighthouse Project (tổ chức thiện nguyện dành cho đối tượng nghiện ngập lớn nhất Vương quốc Anh thời bấy giờ). Ông còn là Giám đốc công ty nghiên cứu thị trường riêng của mình. 

Trước khi gia nhập Đại học RMIT, Giáo sư McClelland từng giữ các vị trí lãnh đạo học thuật cấp cao trong năm thập kỷ, trong đó có vị trí Nghiên cứu viên cấp cao, Phó giáo sư về Công nghệ giáo dục (Vương quốc Anh), và Phó giáo sư, Chủ nhiệm nhóm bộ môn Quản trị, sau đó là Phó trưởng khoa tại Đại học RMIT Việt Nam. 

Giáo sư McClelland có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy phương pháp nghiên cứu cho sinh viên đại học, cao học và tiến sĩ. Ông được ghi nhận là lãnh đạo tư tưởng cho nghiên cứu về sự hài lòng và không hài lòng của sinh viên ngành kinh doanh trong giáo dục đại học, cũng như trải nghiệm sinh viên về học tập tích hợp và các kênh Môi trường học tập trực tuyến. 

Robert McClelland landscape Robert McClelland, Trưởng Khoa Kinh doanh.

Ông là tác giả nhiều quyển sách và công trình nghiên cứu, trong số đó có những ấn phẩm được công bố trên các tạp chí học thuật hàng đầu thế giới. Ông còn đảm bảo được nguồn tài trợ lớn đầy cạnh tranh từ lĩnh vực đại học, các cơ quan về phát triển và Dịch vụ Y tế quốc gia tại Vương quốc Anh, và gần đây là từ Erasmus và quỹ tài trợ của EU (Horizon 2020).

Giáo sư McClelland nhận nhiều giải thưởng giáo dục từ trường đại học, và phát triển bằng cử nhân kinh doanh tích hợp đầu tiên tại Vương quốc Anh vào những năm 1990 cũng như bằng thạc sĩ khởi nghiệp trong thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ, để áp dụng trong toàn bộ mảng giáo dục đại học ngành kinh doanh ở Vương quốc Anh.

Bên cạnh sự nghiệp học thuật, Giáo sư McClelland còn giữ các vị trí thành viên trong ủy ban và hội đồng thiện nguyện, và vị trí Giám đốc tại công ty riêng. Đủ điều kiện làm chuyên gia kiểm tra tính cách năng lực của ứng viên cho các doanh nghiệp, cùng chuyên môn thống kê của mình, ông đã phát triển hơn 100 bảng câu hỏi cho doanh nghiệp và các luận án tiến sĩ trên khắp năm châu lục.  

Trước khi giảng dạy kinh doanh, Giáo sư McClelland từng có 16 năm làm khoa học. Ông là nhà hóa học phân tích với bằng cử nhân và thạc sĩ từ ngành này. Sau đó, ông tiếp tục học Tiến sĩ về phát triển thần kinh và thiết kế thuốc chống viêm. Ông từng giảng dạy về Hóa học phân tích vào đầu những năm 1980.

Lĩnh vực nghiên cứu chủ đạo của Giáo sư McClelland là sử dụng những phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội trên các lĩnh vực khác nhau, trong đó có hiểu về việc làm thế nào các phương pháp tích hợp có thể được dùng để giải quyết các vấn đề kinh doanh. 

Giáo sư McClelland được mô tả là một lãnh đạo toàn diện và nhiệt tình, luôn khích lệ nhân viên thể hiện tốt nhất.  Ông là người tập trung vào chiến lược, kinh doanh, các ngành nghề và chính phủ, và sở hữu một phong cách cởi mở khích lệ mọi người.

Bằng cấp: Cử nhân khoa học (Hóa học), Thạc sĩ (Phân tích hóa học), Chứng chỉ sau đại học về quản trị, Tiến sĩ (Học tập tích hợp và trực tuyến), FIS, FHEA

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn