Trưởng khoa, Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Ông Hossein Davari là Trưởng Khoa, Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học.

Ông Davari làm việc trong mảng chuyển tiếp đại học được hơn 18 năm ở các vị trí giáo viên, điều phối viên chương trình và quản lý học thuật ở cả Australia và nước ngoài. 

Ông Davari đã giữ vai trò lãnh đạo giáo dục cấp cao ở Australia trong sáu năm qua, bao gồm vai trò Giám đốc Đào tạo tại ANU College và Giám đốc không điều hành trong Hội đồng Anh ngữ Australia. 

Trước khi gia nhập RMIT Việt Nam, ông Davari là Giám đốc Dạy và Học tại Taylors College, trường dự bị vào Đại học Sydney. Trong vai trò đó, ông chịu trách nhiệm chung về chất lượng giảng dạy, cũng như quản lý vận hành việc giảng dạy và học tập một cách hiệu quả cho các chương trình Dự bị đại học, chương trình Chất lượng cao và Dự bị tiếng Anh học thuật (AEP) của Đại học Sydney.

Là Trưởng Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học tại RMIT Việt Nam, ông Davari chịu trách nhiệm đưa ra đường lối chiến lược cho các chương trình tiếng Anh và chuyến tiếp đại học ở tất cả các cơ sở thuộc Đại học RMIT Việt Nam, gồm Nam Sài Gòn, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ông Hossein Davari là Trưởng Khoa, Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học Ông Hossein Davari là Trưởng Khoa, Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Bằng cấp: MA (TESOL), BA (Translation), GradDip (Mgt), GradDip (Ed). 

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn