Tư duy xanh

rmit sgs campus facilities

Tư duy xanh tại RMIT

Bền vững là nền tảng trọng yếu để RMIT Việt Nam phát triển. Cùng với trường đại học RMIT, chúng tôi cam kết giảm thiểu dấu vết để lại trong môi trường và tạo nên một đại học an toàn và “xanh” cho sinh viên và đội ngũ nhà trường, đây cũng là cách chúng tôi thực hiện trách nhiệm xã hội của trường. Bằng cách cổ vũ cho văn hóa xanh trong cộng đồng trường và hơn thế, khuyến khích giảng viên, nhân viên, sinh viên, nhà cung cấp dịch vụ và công chúng nói chung thực hiện thay đổi trong nếp sống hàng ngày, cả ở nơi làm việc và ở nhà, chúng tôi giúp giảm thiểu ảnh hưởng đối với môi trường.

landscape ho chi minh city

Liên hệ trường

RMIT mong muốn lắng nghe ý tưởng xanh từ các bạn, bạn có đề nghị gì để giúp RMIT phát triển và mở rộng chương trình bền vững của trường không?