Thông tin hội thảo

Hội thảo 1 (Ngày 22 tháng 03 năm 2024): Chiến lược chuyển đổi số - Tập trung vào Chiến lược Ứng dụng Công nghệ

Thời gian   Hoạt động  
8:30 – 9:00    
Đón khách    
9:00 – 9:05   

Phát biểu chào mừng, giới thiệu diễn đàn   

Người phát biểu: Giáo sư Claire Macken, Tổng Giám Đốc RMIT Việt Nam    

9:05 – 9:10   

Phát biểu mở đầu chương trình   

Người phát biểu: Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc cao cấp, phụ trách học thuật và hỗ trợ sinh viên, RMIT Việt Nam 

9:10 – 9:30    

Hoạt động tương tác    

Điều phối: Glen O’Grady, Giám đốc, Bộ phận Trải nghiệm Học thuật và Thành công,RMIT Việt Nam

9:30 - 9:40 Di chuyển đến phòng 1.04.17 cho các hoạt động chính
 9:40 – 10:35    

Phiên thảo luận: Chia sẻ về những thành công trong công tác chuyển đổi số của các trường Đại học tham dự    

Điều phối: Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc cao cấp, phụ trách học thuật và hỗ trợ sinh viên

  • 15 phút: Thảo luận (Phòng 1.04.07)  
  • 40 phút: Thuyết trình (Mỗi nhóm có 5 phút trình bày)
10:35 – 10:45    Nghỉ giải lao   
10:45 – 11:45  

Chia sẻ kinh nghiệm thảo luận về ứng dụng chuyển đổi số thành công và bền vững (đến từ 03 Khoa của RMIT Việt Nam)  

Điều phối: Phó Giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc cao cấp, phụ trách học thuật và hỗ trợ sinh viên   

Người trình bày:

  • Giáo sư Thái Nguyễn, Phó trưởng khoa, Học tập và Giảng dạy, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam
  • PGS. Donna Cleveland, Phó trưởng khoa, Khoa Truyền thông Chuyên nghiệp,  Đại học RMIT Việt Nam
  • Ông Huy Nguyễn, Quyền Phó trưởng khoa, Học tập và Giảng dạy & Chất lượng, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ,  Đại học RMIT Việt Nam
11:45 – 12:00   Phiên thảo luận Q&A  
12:00 – 13:00   
Ăn trưa  tại nhà hàng Lygon Cafe
13:00 – 14:00  

Workshop: Các phương pháp sư phạm kỹ thuật số tiên tiến    

Người trình bày: Ông Nick McIntosh, Chuyên gia về giáo dục tương lai, RMIT Vietnam    

14:00 – 15:00  

Workshop: Các phương pháp sư phạm Đổi mới sáng tạo   

Người trình bày: Ông Nick McIntosh, Chuyên gia về giáo dục tương lai, RMIT Vietnam    

15:00 – 16:00    

Thảo luận về phương án triển khai, áp dụng trong chuyển đổi số   

Điều phối: Phó Giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc cao cấp, phụ trách học thuật và hỗ trợ sinh viên    

Chương trình dự kiến của 2 buổi hội thảo còn lại sẽ được cập nhật gần ngày diễn ra.