Quyền lợi cựu sinh viên

Two businessmen going over ideas together at the office

Quyền lợi về nghề nghiệp

  • Tư vấn hướng nghiệp, cách viết CV và cách tham gia phỏng vấn xin việc (đến hết 2 năm sau khi bạn tốt nghiệp)
  • Tìm một Cố vấn nghề nghiệp trong chương trình cố vấn của RMIT
  • Cập nhật các cơ hội việc làm
  • Tham gia Activator - chương trình đặc biệt dành cho những nhà khởi nghiệp
  • Tham gia những sự kiện đặc biệt, những buổi hội thảo phát triển cá nhân và nghề nghiệp

Thẻ dành cho cựu sinh viên RMIT

Chiếc thẻ sẽ giúp bạn được hưởng những quyền lợi trong phạm vi RMIT và ngoài phạm vi RMIT dưới đây:
rmit sgs campus facilities

Quyền lợi trong khuôn viên trường RMIT

  • Học bổng giảm 10% học phí cho các chương trình sau đại học tại tất cả các cơ sở của RMIT (Việt Nam và Úc)
  • Sử dụng thư viện: miễn phí thành viên, miễn phí vận chuyển một chiều cho dịch vụ giao nhận và miễn phí sử dụng Open Education Resources.
  • Được ưu đãi phí thành viên tại trung tâm thể thao và sự kiện (REC) tại cơ sở Sài Gòn và miễn phí tại cơ sở Hà Nội

Tìm hiểu thêm về hội viên REC cho cựu sinh viên:

Text And Media Image

Quyền lợi ngoài khuôn viên trường RMIT

Giảm giá từ các thương hiệu đa dạng trên toàn quốc từ ăn uống, mua sắm & giải trí, làm đẹp & phúc lợi, khách sạn & du lịch.