Liên hệ Phòng Truyền thông

Liên hệ Phòng Truyền thông

Đối với các yêu cầu quay phim và chụp ảnh tại khuôn viên trường RMIT Việt Nam, vui lòng làm theo hướng dẫn tại trang này.

Đối với các yêu cầu hỗ trợ về truyền thông, tìm kiếm chuyên gia trong ngành, tin tức, nghiên cứu và sáng kiến chiến lược của RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ Phòng Truyền thông.

TP. Hồ Chí Minh

Chị Trần Huỳnh Nhã Trân, Trưởng phòng Truyền thông
+84 28 3776 1345,  tran.tran@rmit.edu.vn

Chị Lê Mộng Thúy, Chuyên viên Truyền thông
+84 28 3622 4483,  thuy.le@rmit.edu.vn

 

Hà Nội

Chị Hoàng Minh Ngọc, Chuyên viên Truyền thông

+84 24 3201 2569, ngoc.hoangminh@rmit.edu.vn

 

Bạn biết một câu chuyện thú vị về RMIT Việt Nam, chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ: communications@rmit.edu.vn.