Tìm kiếm chuyên gia

Tìm kiếm chuyên gia

Bạn đang cần một góc nhìn hay quan điểm từ chuyên gia? Lãnh đạo và giảng viên RMIT là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực luôn cập nhật những xu hướng và đang thực hiện những nghiên cứu mới nhất có thể bổ sung thêm giá trị và phân tích chuyên sâu cho các tin bài truyền thông.

Các chuyên gia RMIT sẵn sàng trả lời các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực quản lý, đạo đức kinh doanh, quản trị, giáo dục, hướng nghiệp, tư vấn, sức khỏe, an toàn, truyền thông, và nhiều lĩnh vực khác.

Nếu như bạn đang cần tìm kiếm một chuyên gia, vui lòng gửi thư vào địa chỉ communications@rmit.edu.vn hoặc liên hệ Phòng Truyền thông. Bạn cũng có thể xem các bình luận đã thực hiện tại đây.