Hợp tác với RMIT

Bạn có thể kết nối với RMIT Việt Nam bằng nhiều cách, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Cựu học sinh và các đối tác kinh doanh của RMT đều có những cơ hội kết nối và hợp tác này.

pg-students-sitting-hallway-05.jpg

Cơ hội hợp tác

Rất nhiều các cơ hội để quảng bá doanh nghiệp của bạn, cải thiện hồ sơ và chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn với các sinh viên và cựu sinh viên

Quảng bá doanh nghiệp của bạn

Giới thiệu doanh nghiệp của bạn tại các sự kiện của RMIT hoặc quảng cáo doanh nghiệp của bạn thông qua chương trình Giảm giá của chúng tôi.

Nghiên cứu về công ty

Tận dụng những quan điểm độc đáo và ý tưởng mới bằng cách mời sinh viên RMIT cộng tác trong một dự án, tham gia hackathon hoặc tham gia một thử thách sáng tạo và đổi mới.

Tài trợ cho sự kiện

Bằng việc tài trợ cho những sự kiện của chúng tôi, thương hiệu của bạn sẽ được biết đến rộng hơn với cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên RMIT

Tuyển dụng sinh viên và cựu sinh viên

Cơ hội để các chuyên gia thành công, giàu kinh nghiệm cung cấp cho sinh viên RMIT lời khuyên và thông tin về thực tế ngành của bạn

Trao cơ hội thực tập

Tạo cơ hội thực tập cho sinh viên RMIT có thể giúp ích cho doanh nghiệp của bạn theo nhiều cách

Trở thành giảng viên và diễn giả khách mời

Chia sẻ ý tưởng và kiến thức chuyên môn của bạn tại lớp học và sự kiện của RMIT để truyền cảm hứng và cung cấp những thông tin thực tế cho thế hệ tiếp theo