Điều kiện chuyển tiếp

Chuyển tiếp học tại RMIT Melbourne khi đang là sinh viên của RMIT Việt Nam không chỉ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt và làm quen với môi trường học tập quốc tế, so với môi trường địa phương; mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhờ vào quy trình và yêu cầu nộp hồ sơ được giản lược, vì sinh viên đã chứng minh được năng lực học tập thông qua việc hoàn tất các môn học của trường tại Việt Nam.  

Lưu ý: Sinh viên chuyển tiếp từ RMIT Việt Nam được miễn AU$100 phí ghi danh.  

Sinh viên chương trình đại học tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn thành việc học tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: số tín chỉ được miễn giảm có thể bị ảnh hưởng nếu bạn chuyển tiếp sang chương trình khác với ngành bạn từng học tại RMIT Việt Nam.

 Yêu cầu:

  • hiện là sinh viên chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam;
  • hoàn tất ít nhất 36 tín chỉ (tương đương một  học kỳ tại RMIT Việt Nam vào thời điểm nộp hồ sơ chuyển tiếp) và không thi trượt một môn học quá hai lần;
  • còn lại ít nhất ba môn học trong chương trình (hoặc ít nhất 36 tín chỉ) ngay trước thời điểm chuyển tiếp;
  • đạt điểm trung bình theo yêu cầu của từng chương trình;

Chương trình tại Việt Nam

Chương trình tại Úc

Yêu cầu điểm trung bình (GPA) tối thiểu

Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế và Tài chính)

Cử nhân Kinh doanh (Kinh tế và Tài chính) (chỉ nhận hồ sơ cho đến học kỳ tháng 7/2023), hoặc Cử nhân Kinh doanh 1.0 trở lên

Cử nhân Kinh doanh (Quản lý)

Cử nhân Kinh doanh (Quản lý) (chỉ nhận hồ sơ cho đến học kỳ tháng 7/2023), hoặc Cử nhân Kinh doanh 1.0 trở lên
Cử nhân Kinh doanh (Quản trị Nguồn nhân lực) Cử nhân Kinh doanh (Quản trị Nguồn nhân lực) (chỉ nhận hồ sơ cho đến học kỳ tháng 7/2023), hoặc Cử nhân Kinh doanh 1.0 trở lên

Cử nhân Kinh doanh (Quản lý chuỗi cung ứng và logistics)

Cử nhân Kinh doanh (Quản lý chuỗi cung ứng và logistics) (chỉ nhận hồ sơ cho đến học kỳ tháng 7/2023), hoặc Cử nhân Kinh doanh 1.0 trở lên

Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế)

Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) (chỉ nhận hồ sơ cho đến học kỳ tháng 7/2023), hoặc Cử nhân Kinh doanh 1.0 trở lên

Cử nhân Digital Marketing

Cử nhân Kinh doanh (Kinh doanh Kỹ thuật số)

Cử nhân Kinh doanh

 

1.0 trở lên
Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số) Cử nhân Thiết kế (Truyền thông số) 1.0 trở lên
Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp Thời trang Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp Thời trang

1.0 trở lên

Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp)  Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp)

1.0 trở lên

Cử nhân Thiết kế Game Cử nhân Thiết kế Game

1.0 trở lên

Cử nhân Công nghệ thông tin Cử nhân Công nghệ thông tin 1.0 trở lên
Kỹ sư (Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính) Kỹ sư (Kỹ thuật Điện tử và Hệ thống Máy tính) 1.0 trở lên
Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Hàng không) Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Hàng không) 1.0 trở lên
Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Tâm lý học) Cử nhân Khoa học Ứng dụng (Tâm lý học) 1.0 trở lên
Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng) Cử nhân Khoa học (Công nghệ Thực phẩm và Dinh dưỡng) 1.0 trở lên

Sinh viên hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc chương trình Liên thông thạc sĩ (Graduate Certificate) tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn tất chương trình tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: Bạn phải ghi danh học toàn thời gian tại RMIT Melbourne. 

Sinh viên đang theo học chương trình thạc sĩ tại RMIT Việt Nam:

  • hiện là sinh viên chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam
  • hoàn tất ít nhất 36 tín chỉ (tương đương một  học kỳ tại RMIT Việt Nam) và không thi trượt một môn học quá hai lần;
  • còn lại ít nhất ba môn học trong chương trình (tương đương 36 tín chỉ) ngay trước thời điểm chuyển tiếp;
  • đạt điểm trung bình theo yêu cầu của từng chương trình (1.0/4.0);

Các chương trình có thể chuyển tiếp tương ứng tại RMIT Melbourne:

Sinh viên đang theo học chương trình Liên thông Thạc sĩ (Graduate Certificate):

  • hoàn tất chương trình Liên thông Thạc sĩ với điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên, và không thi trượt một môn học hai lần, tại thời điểm nộp đơn chuyển tiếp
  • hiện là sinh viên chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam: sinh viên có thể nộp đơn ngay vào học kỳ đầu tiên của chương trình thạc sĩ, vì bạn đã hoàn tất 4 môn học trong chương trình Liên thông thạc sĩ

Thời gian xét duyệt hồ sơ có thể sẽ kéo dài hoặc bị ảnh hưởng đối với sinh viên phải học lại các môn học bắt buộc trong chương trình do kết quả không đạt, hoặc từng bị từ chối cấp visa.