Điều kiện chuyển tiếp

Chuyển tiếp học tại RMIT Melbourne khi đang là sinh viên của RMIT Việt Nam không chỉ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt và làm quen với môi trường học tập quốc tế, so với môi trường địa phương; mà còn mang lại nhiều lợi ích khác nhờ vào quy trình và yêu cầu nộp hồ sơ được giản lược, vì sinh viên đã chứng minh được năng lực học tập thông qua việc hoàn tất các môn học của trường tại Việt Nam.  

Lưu ý: Sinh viên chuyển tiếp từ RMIT Việt Nam được miễn AU$100 phí ghi danh.  

Sinh viên chương trình đại học tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn thành việc học tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: số tín chỉ được miễn giảm có thể bị ảnh hưởng nếu bạn chuyển tiếp sang chương trình khác với ngành bạn từng học tại RMIT Việt Nam.

 Yêu cầu:

  • hiện là sinh viên chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam và có kết quả học tập ổn định;
  • hoàn tất ít nhất 24 tín chỉ (tại thời điểm đi chuyển tiếp) và không thi trượt một môn học quá hai lần;
  • còn lại ít nhất 36 tín chỉ trong chương trình ngay trước thời điểm chuyển tiếp*;
  • đạt điểm trung bình theo yêu cầu của từng chương trình (1.0/4.0) tại thời điểm nộp hồ sơ**;

* Sinh viên ngành Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) (BP222) cần có ít nhất 72 tín chỉ còn lại trong chương trình ngay trước thời điểm đi chuyển tiếp.

Ngành Cử nhân Truyền thông (Truyền thông Chuyên nghiệp) (BP222) sẽ được giảng dạy đến hết năm 2027 tại RMIT Melbourne. Hồ sơ chuyển tiếp của ngành này sẽ được xét duyệt theo từng trường hợp. 

** Một số ngành có thể có thêm một số yêu cầu khác.

*** Đối với sinh viên đáp ứng đủ điều kiện nộp đơn đi chuyển tiếp, hồ sơ sẽ do các khoa tại RMIT Melbourne xét duyệt.

Sinh viên hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ hoặc chương trình Liên thông thạc sĩ (Graduate Certificate) tại RMIT Việt Nam có thể nộp đơn chuyển tiếp và hoàn tất chương trình tại RMIT Melbourne.

Lưu ý: Bạn phải ghi danh học toàn thời gian tại RMIT Melbourne. 

Yêu cầu:

  • hiện là sinh viên chương trình Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam và có kết quả học tập ổn định;
  • hoàn tất ít nhất 24 tín chỉ (tại thời điểm chuyển tiếp) và không thi trượt một môn học quá hai lần;
  • còn lại ít nhất 36 tín chỉ trong chương trình ngay trước thời điểm chuyển tiếp;
  • đạt điểm trung bình theo yêu cầu của từng chương trình (1.0/4.0) tại thời điểm nộp hồ sơ;

Sinh viên đang theo học chương trình Liên thông Thạc sĩ (Graduate Certificate) cần phải hoàn tất chương trình Liên thông Thạc sĩ với điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên, và không thi trượt một môn học hai lần, tại thời điểm nộp đơn chuyển tiếp.

Các chương trình có thể chuyển tiếp tương ứng tại RMIT Melbourne:

Thời gian xét duyệt hồ sơ có thể sẽ kéo dài hoặc bị ảnh hưởng đối với sinh viên phải học lại các môn học bắt buộc trong chương trình do kết quả không đạt, hoặc từng bị từ chối cấp visa.