Năng lực của sinh viên tốt nghiệp RMIT

‘Một đôi tay khéo léo, một khối óc thông thái’

RMIT đặt ra bộ quy chuẩn các năng lực mà trường mong đợi các sinh viên tốt nghiệp đạt được qua quá trình học bất kể các bạn học chuyên ngành nào. Từ đó, các bạn sẽ áp dụng tốt những kỹ năng này vào môi trường làm việc thực tiễn.

Dưới đây là những năng lực đặc trưng của một sinh viên tốt nghiệp từ RMIT:

Sẵn sàng cho công việc

Hiểu biết văn hóa và xã hội

Quan điểm và năng lực cạnh tranh toàn cầu

Tích cực và đam mê học hỏi

Ý thức trách nhiệm với môi trường

Sáng tạo và suy nghĩ đổi mới

Sẵn sàng cho công việc

Sinh viên tốt nghiệp từ RMIT rất thông thạo tiếng Anh. Nhờ những cơ hội học tập và trau dồi kiến thức đã có, các bạn có thể tự tin tiếp cận công việc với tất cả nhiệt huyết và kiến thức chuyên môn cần thiết. Đồng thời, sinh viên RMIT cũng sở hữu đầy đủ những kỹ năng và kiến thức để có thể đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của lĩnh vực mà các bạn làm việc.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

 • Thông thạo tiếng Anh để làm việc hiệu quả trong kinh doanh/ doanh nghiệp/ cộng đồng.
 • Vận dụng tốt các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm để nâng cao năng suất, quan hệ tốt với đồng nghiệp và đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành hiệu quả.
 • Nắm vững các kỹ năng liên quan đến giải quyết vấn đề, chủ động sáng tạo và kỹ năng quản lý doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả và đổi mới sản xuất cho doanh nghiệp/ cộng đồng.
 • Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch và quản lý để hỗ trợ cho việc lập chiến lược cho doanh nghiệp hoặc tổ chức.
 • Có năng lực quản lý bản thân hiệu quả thông qua việc hiểu rõ định hướng phát triển của bản thân cũng như định hướng công việc.
 • Sử dụng tốt công nghệ để quản lý và thực hiện nhiều nhiệm vụ.
 • Có thể nhận biết và kiểm soát các khía cạnh chính trị trong môi trường làm việc.
 • Áp dụng công nghệ thành thạo.

Quan điểm và năng lực cạnh tranh toàn cầu

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT sẽ có được kỹ năng chuyên môn và hiểu biết về sự khác biệt văn hóa, giúp các bạn làm việc, tương tác hiệu quả với nhiều đối tượng và tình huống đa dạng được gặp trong công việc và cuộc sống.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

 • Có được trải nghiệm quốc tế trong quá trình học tập.
 • Được học tập trong nền giáo dục đẳng cấp quốc tế của RMIT và kết nối với doanh nghiệp, qua đó có nhiều cơ hội để sinh viên nâng cao kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu.
 • Hoàn thành chương trình học với những hiểu biết về thị trường và môi trường làm việc quốc tế.
 • Có khả năng phân tích, đánh giá và hiểu rõ những tác động đa dạng đối với các mối quan hệ cá nhân và công việc.
 • Tự tin làm việc và thích nghi tốt với môi trường pháp lý, chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội khác nhau.
 • Làm việc với nhiều nhóm để giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua đàm phán, thương lượng tôn trọng song phương và hợp tác để tạo ra những thay đổi tích cực.

Ý thức trách nhiệm với môi trường

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT học cách nhận ra những yếu tố tác động đến môi trường và xã hội, từ đó các bạn có thể đề ra những giải pháp giúp phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

 • Nhận ra mối tương quan giữa sự phát triển bền vững của môi trường, xã hội và kinh tế.
 • Đánh giá mức độ phù hợp với bối cảnh của các thông số đo lường sự bền vững.
 • Chịu trách nhiệm đưa ra quyết định quan trọng đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.
 • Áp dụng hợp lý sự hiểu biết về môi trường và tính bền vững trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Hiểu biết văn hóa và xã hội

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT hiểu biết về sự khác biệt văn hóa và phát triển kỹ năng xã hội, đạo đức để trở một thành viên tích cực, có trách nhiệm với địa phương, quốc gia, quốc tế và các cộng đồng chuyên biệt.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

 • Nhận biết và tôn trọng vai trò của sự khác biệt và đa dạng văn hóa trong những bối cảnh công việc và xã hội.
 • Thể hiện thái độ không phân biệt đối xử trong quan hệ với tất cả các loại khác biệt và đa dạng, không chỉ trong văn hóa mà còn trong cả trong vấn đề giới tính, tôn giáo, xu hướng tình dục, nhân dạng và khả năng.
 • Ghi nhận và phân tích dựa trên các quan điểm, quyết định, ứng xử cá nhân.
 • Hiểu rõ và áp dụng nguyên tắc, đạo đức cá nhân vào trong các tình huống công việc và xã hội.
 • Đánh giá các vấn đề công bằng xã hội khi áp dụng trong bối cảnh học tập, công việc và nghề nghiệp.
 • Phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội một cách công bằng.
 • Thẩm định và đánh giá sức ảnh hưởng tiềm năng của các hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp trong kinh tế và xã hội, đặc biệt là đến các nhóm và cá nhân.

Tích cực và đam mê học hỏi suốt đời

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT sẽ là những người tích cực học hỏi và học hỏi suốt đời, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phù hợp với yêu cầu nghề nghiệp và hoàn thiện bản thân.

Minh chứng cụ thể cho đặc điểm này:

 • Tích cực và giữ ý thức trách nhiệm cao cá nhân đối với việc học.
 • Thể hiện sự chủ động và tự nỗ lực trong các vấn đề liên quan đến việc học.
 • Thích nghi với việc học tập không ngừng để tìm cách hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau.
 • Áp dụng tư duy phê bình và chủ động xây dựng mục tiêu học tập.
 • Tiếp nhận, đánh giá thông tin và những vấn đề liên quan đến những công việc và dự án cụ thể.
 • Áp dụng kiến thức và kỹ năng một cách linh hoạt, phù hợp và ý nghĩa.
 • Thể hiện một sự cam kết duy trì và liên tục học tập các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp và các vấn đề cá nhân.
 • Có thái độ ôn hòa đối với những sai lầm khi đưa ra ý tưởng mới, nhận ra sự hữu ích của những sai lầm trong việc mở ra tính khả thi cho một hướng đi mới.

Sáng tạo và suy nghĩ đổi mới

Sinh viên tốt nghiệp từ RMIT có cơ hội để phát triển cách thức sáng tạo và đổi mới trong hiểu biết, suy nghĩ và làm việc. Để đạt được những kỹ năng này, sinh viên sử dụng phương pháp tiếp cận và phê bình đánh giá để tạo ra ý tưởng mới, mô hình, sản phẩm, cách hiểu hoặc cách nhìn nhận nhiệm vụ và dự án chuyên nghiệp.

Minh chứng cho đặc điểm này:

 • Sử dụng quá trình sáng tạo để đổi mới các ý tưởng, quy tắc, khuôn mẫu hay các mối liên hệ truyền thống.
 • Nắm bắt, đầu tư và tôn trọng giá trị của luồng suy nghĩ khác nhau.
 • Áp dụng óc quan sát cho mọi vấn đề vật chất và phi vật chất.
 • Có được cách tiếp cận mở, linh hoạt, vui tươi và bền bỉ để thiết kế, phát triển và thực hiện công việc
 • Áp dụng cách tiếp cận tinh vi đối với những mối liên hệ thuộc về không gian và thẩm mỹ bằng cách khám phá ra những nguyên liệu thích hợp để thể hiện và truyền đạt hết ý tưởng.
 • Táo bạo trong suy nghĩ và thể hiện óc tò mò khi thực hiện các rủi ro nghề nghiệp mang tính sáng tạo và đổi mới.