Cộng đồng thực hành Giáo dục Đại học trong kỷ nguyên số

Định hướng Chuyển đổi số: Chiến lược chuyển đổi số trong thực tiễn

Bắt nguồn từ sự thành công từ chuỗi Cộng đồng Thực hành (COP) được phát triển bởi Đại học RMIT và được các trường đại học tại Việt Nam từ năm 2020, với cam kết nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy giáo dục đại học tại Việt Nam

Trọng tâm

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

Tiếp tục trong năm 2024

Tiếp theo vào năm 2024, RMIT tiếp tục cam kết đối với giáo dục đại học tại Việt Nam thông qua Cộng đồng Thực hành, trong đó tập trung về tăng cường những tác động của Chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập.

Chuỗi chương trình hội thảo

Hội thảo nhấn mạnh những kinh nghiệm thành công của các trường đại học Việt Nam trong việc triển khai chuyển đổi số trong phương pháp sư phạm. Thông qua những phương pháp đổi mới và tầm nhìn chiến lược, các trường đã chứng minh cho việc triển khai chuyển đổi số hiệu quả và bền vững. Các buổi thảo luận đã thúc đẩy việc áp dụng, khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ ý tưởng giữa các giảng viên. Các thầy cô tham gia sẽ có cái nhìn sâu sắc về các kinh nghiệm thực tiễn, các xu hướng mới nổi và kinh nghiệm giảng dạy trong giáo dục đại học. 

Được dẫn dắt bởi các chuyên gia từ RMIT Việt Nam, hội thảo tập trung vào sự đổi mới học thuật và các sáng kiến trong đào tạo nội bộ. Các thành viên tham gia sẽ thảo luận sâu hơn về việc hỗ trợ sinh viên và các phương pháp đào tạo tiên tiến, mở đường cho các hội thảo sau về phát triển các mô-đun số. Mục tiêu chính là trang bị cho các giảng viên những chiến lược thực tế để triển khai những phương pháp giáo dục thực tiễn, sáng tạo và nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên.

Hội thảo "Tiên phong Chuyển đổi số và Hội thảo Chuyên đề cuối cùng " tập trung vào hướng dẫn các tổ chức trong việc phát triển kế hoạch thương hiệu và giao tiếp sáng tạo phù hợp với kỷ nguyên số. Qua các buổi thảo luận, các thành viên tham gia tìm hiểu rõ hơn về sự thành lập của các trung tâm chuyên biệt về chuyển đổi số. Sự kiện kết thúc với các bài thuyết trình cuối cùng về Kế Hoạch Chuyển Đổi Số của mỗi trường đại học và trao chứng nhận cho những đóng góp của các thành viên tham gia.

Các diễn giả

Phó giáo sư Seng Kok

Giám Đốc cao cấp phụ trách học thuật và hỗ trợ sinh viên

Glen O’Grady

Giám đốc, Học vụ và hỗ trợ sinh viên

Karen Benson

Quản lý, Học tập và Giảng dạy, Trải nghiệm Học thuật và Thành công

Nick McIntosh

Chuyên gia về tương lai giáo dục

Tiến sĩ Kevin Nguyễn

Chủ nhiệm chương trình trực tuyến, khoa Kinh doanh

Giáo sư Thái Nguyễn

Phó trưởng khoa, Học tập và Giảng dạy, Khoa Kinh doanh, Đại học RMIT Việt Nam

Phó giáo sư Donna Cleveland

Phó trưởng khoa, Khoa Truyền thông Chuyên nghiệp

Huy Nguyễn

Quyền Phó trưởng khoa, Học tập và Giảng dạy & Chất lượng, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Sasha Stubbs

Quản lý, Đào tạo Trực tuyến

Với sự tham gia của các đại biểu từ

TBD University logo
Industrial university logo

Nhìn lại sự kiện trước đây

Text And Media Video

Chuỗi Hội thảo Chuyên đề Giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi Số dẫn dắt bởi Đại học RMIT năm 2020-2021

Cùng nhìn lại Chuỗi Hội thảo Chuyên đề Giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi Số dẫn dắt bởi Đại học RMIT năm 2020-2021 (tiếng Anh).

Overhead image of hands on a laptop, with the background of a wooden table

Liên hệ

Liên hệ ban tổ chức Giáo dục bậc cao trong Kỷ nguyên Số -  Cộng đồng Thực hành tại heindigitalage@rmit.edu.vn