Giám đốc điều hành hoạt động, Khối Chiến lược và Vận hành, Đại học RMIT

Bà Olivia Wood là Giám đốc điều hành hoạt động, Khối Chiến lược và Vận hành, Đại học RMIT.

Bà Olivia Wood có kinh nghiệm sâu rộng ở vai trò lãnh đạo cấp cao và vận hành trong các lĩnh vực dịch vụ sức khỏe, chính phủ, dịch vụ cộng đồng và thể thao. 

Gần đây nhất, bà là Giám đốc điều hành của Viện Dưỡng lão tại Sydney, Australia. Bà chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động vận hành và chiến lược của Viện, bao gồm bộ phận Chăm sóc nội trú, Chăm sóc ngoại trú, Nhà ở độc lập dành cho người già, Tài chính, Công nghệ thông tin, Nhân sự và Văn hóa công ty, và dẫn dắt sự thay đổi và phát triển đáng kể trong các mô hình dịch vụ bền vững dành cho người lớn tuổi.

Bà rất yêu Việt Nam và từng giữ vị trí Giám đốc điều hành Saigon Heat và Giám đốc Vận hành Trung tâm Thể thao quốc tế SSA. Bà và gia đình rất vui khi được quay lại Việt Nam.

a headshot of a woman smiling Bà Olivia Wood, Giám đốc điều hành hoạt động, Khối Chiến lược và Vận hành

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn