Lĩnh vực nghiên cứu

Tại RMIT Việt Nam, chúng tôi nuôi dưỡng một nền văn hóa nghiên cứu mạnh mẽ bằng cách thúc đẩy hợp tác đa ngành ở cấp độ tổ chức, khu vực, quốc gia và quốc tế.

Các cụm nghiên cứu

Trong bối cảnh nghiên cứu phức tạp và thay đổi liên tục, chuyên môn bổ sung từ nhiều chuyên ngành là rất cần thiết để giải quyết các nhu cầu xã hội. Nghiên cứu tại RMIT Việt Nam được xây dựng xung quanh các lĩnh vực nghiên cứu nhằm thúc đẩy sự hợp tác đa ngành giữa ba Khoa. Mỗi cụm nghiên cứu tập hợp các giảng viên và nghiên cứu sinh để đóng góp các nghiên cứu chất lượng, góp phần giải quyết các vấn đề phức tạp của khu vực.

Chúng tôi kết nối các nhà nghiên cứu trong đa lĩnh vực từ các nhóm khác nhau trong toàn trường. Các giảng viên và nghiên cứu sinh kết hợp cùng nhau để khai thác các nguồn lực nhằm mang lại lợi ích và nâng cao chất lượng cho các lĩnh vực nghiêm cứu.

 • Quản lý bền vững
 • Quản lý chuyển đổi thông minh
 • Quản lý chuỗi cung ứng và logistics
 • Học tập tại môi trường đại học và trong tổ chức
 • Kinh tế phát triển & thị trường mới nổi
 • Du lịch & khách sạn

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực nghiên cứu của Khoa

 • Đào tạo Kỹ thuật và Công nghệ Thông tin
 • Thành phố thông minh

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực nghiên cứu của Khoa

 • Tính bền vững
 • Thành phố và chủ nghĩa đô thị
 • Sáng tạo, di sản và xã hội

Tìm hiểu thêm về lĩnh vực nghiên cứu của Khoa

Các chủ đề nghiên cứu xuyên suốt

RMIT Việt Nam thúc đẩy các nhóm nghiên cứu đa ngành trong các Khoa thực hiện nghiên cứu tập trung vào tác động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển đổi kỹ thuật số và thành phố thông minh.

Định nghĩa do Liên hợp quốc cung cấp đã bao gồm các chủ đề liên quan đến phát triển bền vững.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) định nghĩa phát triển bền vững trong xã hội, môi trường, văn hóa và kinh tế - những thứ thường đan xen và đa ngành về bản chất. Phát triển bền vững thường được coi là việc đạt được các mục tiêu hiện tại mà không bao gồm khả năng thịnh vượng của các thế hệ tương lai. Chính nguyên tắc cơ bản này là nền tảng cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Các chủ đề có thể bao gồm từ tính bền vững trong nông nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, thời trang và dệt may, an ninh lương thực, môi trường và biến đổi khí hậu, di sản văn hóa, kinh tế và phát triển đô thị, khách sạn và du lịch.

Thuật ngữ "Thành phố thông minh" đề cập đến một hệ thống đô thị thích ứng thông minh, thân thiện với người dùng với các yếu tố được kết nối với nhau và mối quan hệ bền chặt giữa tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như người dân, chính phủ, cơ sở hạ tầng và doanh nghiệp.

Lợi ích của thành phố thông minh là cách thức đổi mới, trong đó nó giải quyết các vấn đề của cộng đồng thông qua sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, với giao tiếp là yếu tố cơ bản.

Chủ đề nghiên cứu này mang lại lợi ích to lớn cho Việt Nam vì nó cung cấp hiểu biết sâu sắc về bản chất của thành phố thông minh và đưa ra chiến lược cơ bản để chuyển đổi các thành phố ở Việt Nam sang khái niệm thành phố thông minh. Các chủ đề có thể bao gồm cung cấp nước và điện, quản lý chất thải, di chuyển và giao thông đô thị, nhà ở, quản trị tốt bao gồm quản trị điện tử, an toàn và an ninh của công dân, y tế và giáo dục, nghệ thuật và văn hóa.

Chuyển đổi kỹ thuật số tập trung vào việc chuyển đổi và tích hợp tất cả các chuỗi giá trị vào mạng kỹ thuật số, liên quan đến trí tuệ nhân tạo, công nghệ, trao đổi dữ liệu, robot và giải pháp nano hoặc công nghệ sinh học. Chuyển đổi kỹ thuật số và năng lực triển khai công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam sẽ rất quan trọng vào thời điểm các quốc gia đang phục hồi sau COVID-19.

Chuyển đổi kỹ thuật số là một chiến lược quan trọng của Việt Nam để đảm bảo đất nước có thể thoát khỏi một số thách thức mà các nền kinh tế mới nổi phải đối mặt, đảm bảo các kỹ năng của thế hệ trẻ và tinh thần kinh doanh được tận dụng khi đất nước chuyển sang thời đại Công nghiệp 4.0.

Các chủ đề có thể bao gồm từ việc triển khai công nghệ ở các thị trường mới nổi, giáo dục, khởi nghiệp và đổi mới, logicstics và quản lý chuỗi cung ứng, du lịch và khách sạn, sản xuất tiên tiến, công nghệ máy tính, công nghệ vật liệu, đồ họa, thiết kế chữ và nghệ thuật cho đến rộng hơn là nghệ thuật và văn hóa như là truyền thông xã hội và các thực tế hỗn hợp và tương tác.

Các cụm nghiên cứu phù hợp với các mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc

RMIT thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu hướng tới việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc (SDGs) thông qua nghiên cứu chuyên sâu tại các cơ sở của chúng tôi ở Châu Âu, Châu Á và Úc. RMIT Việt Nam công nhận vai trò quan trọng của lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới trong việc thúc đẩy, hỗ trợ và đóng góp vào 17 Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam. Các SDGs được đưa vào mọi dự án do RMIT Việt Nam thực hiện, để đảm bảo tác động tối đa trên 17 mục tiêu.

RMIT có khả năng dẫn đầu với một mạng lưới rộng lớn các nhà nghiên cứu và chuyên gia trên khắp Châu Âu, Việt Nam và Úc. Phòng nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam công nhận tầm quan trọng của chương trình Mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc (SDGs) trong việc định hình phương pháp tiếp cận nghiên cứu và đảm bảo phát huy thế mạnh của mình trong khi phát triển năng lực để tạo ra thành quả nghiên cứu.

Liên hệ chúng tôi để hợp tác với các nhà nghiên cứu tại RMIT về việc đạt được một SDG cụ thể ở Việt Nam.

Xóa nghèo

Phát triển bền vững và Quản lý chuỗi cung ứng

Không còn nạn đói

Du lịch và khách sạn và Quản lý chuỗi cung ứng

Sức khỏe và có cuộc sống tốt

Thực tế hỗn hợp và tương tác, Thành phố thông minh, sản xuất và thiết kế tiên tiến, Công nghệ máy tính

Giáo dục có chất lượng

Thành phố, Không gian và Chủ nghĩa đô thị, Đồ họa, Kiểu chữ và Văn hóa thị giác, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu

Bình đẳng giới

Học bổng, Đồ họa, Kiểu chữ và văn hóa thị giác, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Nước sạch và vệ sinh

Phát triển bền vững và Công nghệ máy tính

Năng lượng sạch với giá thành hợp lý

Phát triển bền vững, Truyền thông và Truyền thông xã hội, Thành phố thông minh, Sản xuất và thiết kế tiên tiến, Công nghệ máy tính

Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế

Phát triển bền vững, Du lịch và Khách sạn, Thành phố, Không gian và chủ nghĩa đô thị, Thực hành bền vững và công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

Phát triển bền vững, Kinh tế phát triển và Thị trường mới nổi, Đồ họa, Kiểu chữ và văn hóa thị giác, Thực tế hỗn hợp và tương tác, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Thành phố thông minh và Sản xuất và thiết kế tiên tiến, Công nghệ máy tính

Giảm bất bình đẳng

Phát triển bền vững, Kinh tế phát triển và Thị trường mới nổi, Truyền thông và Truyền thông xã hội, Thực tế hỗn hợp và tương tác, Hình ảnh chuyển động, Âm thanh và Kể chuyện, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Các thành phố và cộng đồng bền vững

Phát triển bền vững, Quản lý chuyển đổi thông minh, Thành phố, Không gian và Chủ nghĩa đô thị, Truyền thông và Truyền thông xã hội, Công nghệ vật liệu và Thực hành bền vững, Thành phố thông minh, Sản xuất và thiết kế tiên tiến

Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm

Phát triển bền vững, Du lịch và Khách sạn, Công nghệ vật liệu và Thực hành bền vững, Thành phố thông minh, Sản xuất và thiết kế tiên tiến, Công nghệ máy tính

Hành động về khí hậu

Phát triển bền vững, Thành phố, Không gian và Chủ nghĩa đô thị, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Tài nguyên và môi trường biển

Phát triển bền vững, Thành phố, Không gian và Chủ nghĩa đô thị, Thực hành bền vững và Công nghệ vật liệu, Công nghệ máy tính

Tài nguyên và môi trường trên đất liền

Phát triển bền vững, Công nghệ máy tính

Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ

Đồ họa, Kiểu chữ và Văn hóa thị giác, Công nghệ máy tính

Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

RMIT thúc đẩy sự hợp tác toàn cầu hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững thông qua phân tích ba khía cạnh chuyên môn tại các cơ sở của chúng tôi ở Châu Âu, Châu Á và Úc.

Liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới