Cơ sở Hà Nội

Mời bạn tham quan các cơ sở vật chất của RMIT tại Việt Nam qua các album ảnh trên Flickr. Chúng tôi hy vọng những hình ảnh này có thể truyền cảm hứng cho bạn để cùng chúng tôi tham quan thực tế tại trường khi đặt lịch tư vấn với RMIT.