Cơ sở Nam Sài Gòn

Tham quan trực tuyến trường đại học RMIT Việt Nam cơ sở Nam Sài Gòn và khám phá những điều gì đang chờ đón bạn.

sgs campus by night

Tham qua trực tuyến RMIT cơ sở Nam Sài Gòn

Tham quan không gian phòng học và cơ sở vật chất hiện đại tại trường đại học RMIT Nam Sài Gòn để khám phá những điều gì đang chờ đón bạn.