Chương trình Quản lý Thực thi Luật pháp Khu vực Châu Á (ARLEMP)

ALERMP là gì?

Chương trình Quản lý Thực thi Luật pháp Khu vực Châu Á (ARLEMP) là một chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát để phối hợp đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Từ năm 2004 đến năm 2021, đã có 52 khóa ARLEMP được tổ chức với sự tham gia của hơn 1000 cán bộ thực thi pháp luật (bao gồm cảnh sát, công tố viên và đại diện chính phủ khác) đến từ 39 quốc gia.

a group of people doing work in front of a laptop

ARLEMP phát triển hướng tư duy mới trong cách cảnh sát tiếp cận tội phạm xuyên quốc gia.

ARLEMP là một chương trình đào tạo thực tế tập trung vào quản lý và lãnh đạo, nhận thức văn hóa toàn cầu, giao tiếp, hợp tác và các vấn đề về nghiệp vụ thực thi pháp luật (bao gồm Ma túy, Buôn bán người, Buôn lậu người, Rửa tiền, Tham nhũng, Gian lận, Hối lộ công chức nước ngoài, Tội phạm mạng, Bóc lột tình dục trẻ em và Khủng bố).

Các đối tác của ARLEMP là ai?

ARLEMP là chương trình hợp tác giữa Cục Cảnh sát Liên bang Úc (AFP), Bộ Công an Việt Nam và Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT. RMIT cam kết thực hiện mục tiêu của ARLEMP - cung cấp các khóa đào tạo quản lý bền vững và lâu dài nhằm nâng cao năng lực và tăng cường nỗ lực hợp tác khu vực trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia.

ARLEMP nhận được những đóng góp chuyên môn của các nhà giáo dục và chuyên gia quốc tế (bao gồm các cán bộ thực thi pháp luật cấp cao, các cơ quan của Liên Hợp Quốc và các chuyên gia trong khu vực tư nhân).

AFP logo
MPS

ARLEMP tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

Cải thiện hợp tác và kết nối mạng lưới giữa các cán bộ thực thi pháp luật cùng các bên liên quan chính khác để đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia

Nâng cao nhận thức về tình hình hiện nay và các xu hướng mới nổi liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia

Khuyến khích tiếp cận tội phạm xuyên quốc gia theo hướng có chiều sâu, hợp tác và chiến lược hơn

Nâng cao kỹ năng quản lý, giao tiếp, trình bày và nghiệp vụ cho học viên

Tạo cơ hội cho người tham gia tiếp xúc với các chủ đề quản lý tổ chức và văn hóa toàn cầu để tăng cường sự tự tin và năng lực khi tiến hành hoạt động nghiệp vụ và điều tra

transnational security centre team and police posing in front of a statue

Kết quả của ARLEMP là gì?

Qua 17 năm, ARLEMP đã đạt được những kết quả ấn tượng. Quan trọng nhất, học viên tốt nghiệp ARLEMP đã thiết lập một mạng lưới hợp tác trong công việc mạnh mẽ, cho phép họ nhanh chóng ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia. Các học viên tốt nghiệp ARLEMP cho biết họ cảm thấy tự tin hơn khi tiến hành điều tra, thực hiện các nhiệm vụ quản lý, đảm nhận các vai trò xây dựng chiến lược và chính sách cũng như hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Các cựu học viên tiếp tục tích cực trao đổi thông tin và tình báo trong mạng lưới rộng lớn của ARLEMP nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.

Học Viên Nghĩ Gì Về Chúng Tôi

‘ARLEMP mang đến cơ hội vàng cho các đại diện đến từ Châu Á và trên toàn thế giới để trao đổi thông tin tội phạm, kết nối mạng lưới và phát triển khả năng lãnh đạo.'

 

'ARLEMP là chương trình đào tạo tốt nhất dành cho các cơ quan thực thi pháp luật ở Châu Á. Nhiều chuyên án tội phạm xuyên quốc gia lớn đã được triển khai nhờ các kết nối tin cậy giữa các thành của mạng lưới ARLEMP. '

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.