Chương trình Liên kết đào tạo cho cán bộ Hải quan cấp trung (JCMMP)

JCMMP là gì?

JCMMP 2021 là một cơ hội mới dành cho các lãnh đạo triển vọng trong ngành hải quan ở khu vực ASEAN và Úc để củng cố vai trò lãnh đạo, xây dựng mạng lưới và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Năm 2021, chương trình JCMMP thường niên lần thứ 5 đã được Lực lượng Biên phòng Úc, Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT phối hợp tổ chức.

containers

Bối cảnh ngành hải quan đang thay đổi không ngừng. Đội ngũ lãnh đạo có chất lượng trong ngành hải quan là yếu tố cần thiết để thúc đẩy vận chuyển hàng hóa quốc tế an toàn, đảm bảo và hợp pháp. Được triển khai tại khu vực ASEAN, JCMMP đã trở thành một cơ hội đào tạo được coi trọng dành cho các lãnh đạo tương lai trong ngành hải quan khu vực ASEAN.

Các đối tác của JCMMP là ai?

JCMMP 2021 là chương trình hợp tác giữa Lực lượng Biên phòng Úc, Ban Thư ký ASEAN và Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia của Trường Đại học RMIT.

asean logo
australian border force logo
transnational security centre logo next to rmit university logo

JCMMP 2021 tăng cường năng lực cho các lãnh đạo tương lai trong ngành hải quan

Chương trình JCMMP lần thứ 5 đã trang bị cho các lãnh đạo tương lai trong ngành hải quan kiến thức và kỹ năng để thích ứng với bối cảnh ngày càng phức tạp của ngành hải quan.

Tăng cường thương mại hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới an toàn và đảm bảo.

Nâng cao năng lực và sự tự tin của các lãnh đạo triển vọng trong ngành hải quan khu vực ASEAN.

Tăng cường kết nối giữa các cá nhân và xây dựng mạng lưới quan hệ lâu dài trong ngành hải quan.

Cung cấp nền tảng chia sẻ thông lệ tốt nhất, kinh nghiệm và kiến ​​thức về các vấn đề hải quan.

Cải thiện các quy trình thủ tục và dịch vụ hải quan dành cho các doanh nghiệp để ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thúc đẩy phát triển thương mại hợp pháp góp phần vào phục hồi kinh tế.

Đóng góp vào các cơ chế hợp tác về kinh tế và các vấn đề an ninh phi truyền thống.

transportation vehicles in futuristic design

Các kết quả của JCMMP là gì?

Với chủ đề ‘Phát huy tối đa tiềm năng của chúng ta', bốn mô-đun đào tạo trực tuyến giàu tương tác đã tạo cơ hội cho các lãnh đạo triển vọng trong ngành hải quan từ ASEAN và Úc tối ưu hóa năng lực lãnh đạo của họ thông qua khám phá các chủ đề xoay quanh tư duy thích ứng, đổi mới sáng tạo, hợp tác, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai và lập kế hoạch chủ động.

Học Viên Nghĩ Gì Về Chúng Tôi

‘JCMMP chính là tấm giấy thông hành cho hành trình lãnh đạo của tôi.'

 

'Cảm ơn các anh/chị rất nhiều vì sáng kiến ​​xuất sắc này. JCMMP sẽ biến chúng ta trở thành những lãnh đạo giỏi hơn và cho phép chúng ta hợp tác tốt hơn trong tương lai.'

 

'Tất nhiên, điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi thương mại và bảo vệ biên giới.'

 

'Các khóa học về lãnh đạo có ở khắp nơi, nhưng JCMMP đã truyền tải được nội dung về lãnh đạo trong bối cảnh ngành hải quan, một nội dung rất thực tế và thiết thực.'

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.