Học bổng cho sinh viên quốc tế

Đây là các học bổng dành cho sinh viên quốc tế đăng ký theo học tại RMIT Việt Nam.

group of international students looking at laptop while lying on the grass

Khám phá chương trình học cho sinh viên quốc tế

Tại RMIT Việt Nam, bạn sẽ được trải nghiệm nền giáo dục giúp bạn tiếp cận những ý tưởng mới, đồng thời trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến ​​thức trong sự nghiệp mà bạn chọn.