Học bổng Thành tích học tập xuất sắc cho sinh viên quốc tế

Mở hồ sơ đăng ký

Học kỳ 1 và 2: 30/11/2023

Học kỳ 3: (sẽ được cập nhật)

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 1: 5:00 giờ chiều, 10/01/2024

Học kỳ 2: 5:00 giờ chiều, 06/05/2024

Học kỳ 3: 5:00 giờ chiều, 23/08/2024

Giá trị học bổng

25% & 50% học phí chương trình cử nhân

Suất học bổng

06 x 50%

06 x 25% 

Thời gian

Toàn bộ chương trình học

Tổng quan

Học bổng dành riêng cho ứng viên đến từ tất cả các quốc gia (trừ quốc tịch Việt Nam) có thành tích học tập xuất sắc và đăng ký theo học chương trình Cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam trong năm 2024.

Học bổng được xét và trao theo từng học kỳ cho sinh viên mới sẽ nhập học trong học kỳ đăng ký. Chi tiết như sau: 

Học kỳ Số lượng và giá trị học bổng
Học kỳ 1, 2024 02 suất 50% và 02 suất 25% học phí chương trình cử nhân
Học kỳ 2, 2024 02 suất 50% và 02 suất 25% học phí chương trình cử nhân
Học kỳ 3, 2024 02 suất 50% và 02 suất 25% học phí chương trình cử nhân

* Lưu ý: Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các học bổng khi cần thiết.

Điều kiện nộp học bổng

Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Là công dân tất cả các quốc gia, trừ quốc tịch Việt Nam;
 • Đăng ký học một trong các chương trình cử nhân tại RMIT Việt Nam và thỏa điều kiện tuyển sinh;
 • Nhập học chương trình cử nhận trong kỳ học xin học bổng;
 • Đạt điểm trung bình năm cuối chương trình phổ thông trung học từ 80% trở lên hoặc tương đương; 
 • Không phải là sinh viên đang theo học chương trình Cử nhân tại RMIT Việt Nam.

Tiêu chí xét học bổng

Điểm trung bình năm cuối chương trình phổ thông trung học (hoặc tương đương) sẽ được ban xét tuyển học bổng đánh giá và xếp hạng dựa trên điều kiện nộp học bổng. Các ứng viên có điểm cao nhất sẽ được trao các suất học bổng tương ứng của học kỳ đăng ký.


 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

1. Chọn chương trình học

2. Kiểm tra điều kiện

3. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

4. Nộp đơn đăng ký học bổng

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 1-2024

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 10/01/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 31/01/2024

Học kỳ 2-2024

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 06/05/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 27/05/2024

Học kỳ 3-2024

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều (GMT+7), 23/08/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 20/09/2024
hero-1.JPG

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.