Các bước nộp hồ sơ học bổng - học bổng đại học

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam

Lưu ý: Hồ sơ học bổng của bạn hợp lệ khi:

  • Bạn đã nộp đầy đủ hồ sơ nhập học tại RMIT Việt Nam.
  • Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.
  • Bạn cung cấp đầy đủ bảng điểm ba năm cuối của chương trình trung học phổ thông cho Bộ phận Tuyển sinh trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp bổ sung trước 5 giờ chiều ngày 27/8/2021.

Sinh viên nhập học từ học kỳ 1 hoặc 2 năm 2021 vẫn có thể ứng tuyển học bổng đại học dành cho sinh viên tương lai. Tuy nhiên, nếu thành công, học bổng sẽ chỉ áp dụng từ học kỳ 3 (tháng 10/2021).