Các bước nộp hồ sơ học bổng - học bổng đại học

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam

Bước 2: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến sau khi bạn đã nhận thư mời nhập học của RMIT Việt Nam

*Đối với các ứng viên nộp Học bổng Hiệu trưởngHọc bổng Chắp cánh ước mơ và Học bổng Sáng tạo, vui lòng nộp hồ sơ theo thông tin chi tiết trong mục Hồ sơ học bổng.

Lưu ý: Hồ sơ học bổng của bạn hợp lệ khi:

  • Bạn nhận thư mời nhập học của RMIT Việt Nam
  • Hồ sơ cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông có thể nộp bổ sung trước 5 giờ chiều ngày 10/9/2020.

Sinh viên nhập học từ học kỳ 1 hoặc 2 năm 2020 vẫn có thể ứng tuyển học bổng đại học dành cho sinh viên tương lai. Tuy nhiên, nếu thành công, học bổng sẽ chỉ áp dụng từ học kỳ 3 (tháng 10/2020).