Học bổng Chắp cánh ước mơ

Mở hồ sơ đăng ký

04/04/2022

Hạn nộp hồ sơ

08/07/2022

Giá trị học bổng

100% học phí chương trình tiếng Anh, chương trình đại học và các phụ cấp khác

Số lượng học bổng

06

Tổng quan

Năm học 2022, Đại học RMIT Việt Nam tài trợ 06 suất học bổng toàn phần Chắp cánh ước mơ, trong đó, 04 suất thông qua sự hợp tác với các tổ chức REACH, KOTO, Hội người mù Việt Nam và Trung tâm Sao Mai. Học bổng Chắp cánh ước mơ dành cho đối tượng là các sinh viên khuyết tật và sinh viên gặp hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện theo học chương trình đại học tại RMIT Việt Nam.

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ