Học bổng Thạc sĩ dành cho Cựu sinh viên RMIT

Mở hồ sơ đăng ký

Đang mở

Hạn nộp hồ sơ

Hạn nộp hồ sơ mở

Giá trị học bổng

10% học phí chương trình thạc sĩ

Thời gian

Toàn bộ chương trình

Tổng quan

Học bổng này được trao cho những cựu sinh viên RMIT Việt Nam đăng ký chương trình Thạc sĩ được giảng dạy ở RMIT cơ sở Melbourne.

Điều kiện nộp học bổng

Cựu sinh viên RMIT đã hoàn thành tối thiểu 01 chương trình tại cơ sở Việt Nam, bao gồm:

  • Bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ (bao gồm những sinh viên đã du học trao đổi tối đa 01 năm đến RMIT Melbourne hoặc các trường đại học đối tác của RMIT)
  • Học viên đã đăng ký chương trình học Cơ sở kép, gồm Cử nhân tại RMIT Việt Nam và Thạc sĩ tại RMIT Melbourne.

Học viên nhận được thư mời nhập học từ một trong các chương trình Thạc sĩ được giảng dạy ở RMIT cơ sở Úc.

Điều khoản và điều kiện học bổng

Học bổng này không áp dụng với:

  •  Sinh viên chỉ mới hoàn thành chương trình chuyển tiếp (ví dụ: UniStart, Chứng chỉ sau đại học)
  •  Sinh viên Việt Nam hoàn thành toàn bộ chương trình tại RMIT Melbourne.
  •  Sinh viên đã chuyển tiếp hoặc theo học chương trình Cơ sở kép Cử nhân tại Việt Nam và Melbourne
  • Sinh viên chuyển tiếp tín chỉ từ một trường đại học Việt Nam hoặc đại học quốc tế khác đến RMIT Việt Nam
  • Sinh viên đã hoàn thành chương trình Cử nhân hoặc Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam, nhưng đã du học trao đổi tối đa 01 năm đến trường khác ngoài RMIT Melbourne hoặc danh sách các trường đại học đối tác của RMIT

Học bổng này không áp dụng chung với các chương trình học bổng có bao gồm học phí khác.

Học viên cần duy trì yêu cầu học thuật trong suốt chương trình để nhận được học bổng

Học viên nhận được học bổng Thạc sĩ dành cho Cựu sinh viên RMIT được thay đổi chương trình học trong tương lai. Lúc đó học bổng sẽ được áp dụng cho chương trình mới.

Vui lòng xem Điều kiện và Điều khoản Học bổng Quốc tế để có thông tin chi tiết.

Tiêu chí xét học bổng

Bạn không cần chuẩn bị thêm các tài liệu hoặc hồ sơ khác. Nếu thành công, bạn sẽ nhận được thư mời nhập học với các điều khoản chi tiết.

Cách thức nộp hồ sơ Học bổng Thạc sĩ dành cho Cựu sinh viên RMIT

1. Chọn chương trình Thạc sĩ được giảng dạy tại RMIT Úc

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

hero-1.JPG

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi về học bổng này, hãy liên hệ chúng tôi tại enquiries@rmit.edu.vn.