Học bổng Thạc sĩ tại RMIT Việt Nam

Ngày mở đăng kí

22/02/2024

Hạn nộp hồ sơ

Học kỳ 2 - 5:00 pm, 17/05/2024

Học kỳ 3 - 5:00 pm, 23/08/2024

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình thạc sĩ 

Suất học bổng

08

Thời gian

Toàn bộ chương trình học

Tổng quan

Học bổng này áp dụng cho sinh viên tương lai đăng ký theo học chương trình Thạc sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam (Thạc Sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc Sĩ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo). Học bổng sẽ được xét dựa trên thành tích học tập, kinh nghiệm làm việc, sự đóng góp cho cộng đồng, và khả năng lãnh đạo.

Học bổng được xét và trao theo từng học kỳ cho sinh viên mới sẽ nhập học trong học kỳ đăng ký. Chi tiết như sau:

Học kỳ Số lượng và giá trị học bổng
Học kỳ 2-2024 02 suất 50% học phí chương trình thạc sĩ
Học kỳ 3-2024 06 suất 50% học phí chương trình thạc sĩ

*Lưu ý: 

 • Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các học bổng khi cần thiết
 • Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học khác

Điều kiện nộp học bổng

Để được xét học bổng này, ứng viên phải đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Thỏa được điều kiện đầu vào của chương trình Thạc sĩ đã đăng ký
 • Bắt đầu chương trình học trong năm 2024

Tiêu chí xét học bổng

Học bổng sẽ được xét dựa trên thành tích, xem xét theo các tiêu chí sau:

 • Thành tích học tập
 • Kinh nghiệm chuyên môn
 • Những đóng góp cho cộng đồng
 • Tiềm năng đóng góp cho cộng đồng sinh viên RMIT và cộng đồng rộng lớn hơn

Quy trình xét tuyển gồm các bước sàng lọc, sơ tuyển và phỏng vấn.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên được chọn để mời dự phỏng vấn (dự kiến trong tháng 6 cho Học kỳ 2, và tháng 9 cho Học kỳ 3). Ngày phỏng vấn có thể thay đổi.

Hồ sơ học bổng

Ứng viên cần nộp những giấy tờ sau trong Đơn đăng ký học bổng:

1. Thư tự giới thiệu bản thân, tối đa 500 chữ, nêu rõ:

 • Chương trình thạc sĩ của Đại học RMIT sẽ giúp bạn đạt mục tiêu học tập cũng như nghề nghiệp như thế nào;
 • Kế hoạch tương lai của bạn;
 • Vì sao bạn là một ứng cử viên tiềm năng để nhận học bổng này.

2. Bản sao Sơ yếu lý lịch của bạn;

3. Hai thư giới thiệu từ quản lý, đồng nghiệp hoặc giảng viên trường mà bạn đã theo học.

Lưu ý: 

 • Các giấy tờ cần được trình bày bằng tiếng Anh và tổng hợp trong cùng một file ở định dạng pdf
 • RMIT Việt Nam chỉ xem xét những hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu và nộp đúng hạn.

 

Các bước nộp hồ sơ học bổng

1. Chọn chương trình học

2. Kiểm tra điều kiện và chuẩn bị hồ sơ

3. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

4. Nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến

 • Trước khi nộp đơn đăng ký học bổng, ứng viên vui lòng xem thông tin Điều khoản và Điều kiện học bổng
 • Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng

Các mốc thời gian quan trọng

Học kỳ 2-2024

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều, 17/05/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 14/06/2024

Học kỳ 3-2024

 • Hạn cuối nộp hồ sơ học bổng: 5 giờ chiều, 23/08/2024
 • Công bố kết quả học bổng: 30/09/2024
hero-1.JPG

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có thắc mắc về đơn xin hoặc kết quả về học bổng của bạn, xin liên hệ với bộ phận học bổng tại  scholarships@rmit.edu.vn.