Kinh doanh và Quản trị

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại).

Lộ trình chương trình liên kết:

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian). Sinh viên có thể lựa chọn học Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne.

Ngành có hỗ trợ chương trình liên kết:

BP343 Cử nhân Kinh doanh

Tham khảo các chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Melbourne tại ĐÂY.