Kinh doanh và Quản trị

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại).

Chương trình cử nhân

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian).

Sinh viên có thể lựa chọn:

  • Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm rưỡi tại RMIT Việt Nam và một năm rưỡi tại RMIT Melbourne; tùy theo thời gian nhập học tại RMIT Việt Nam.

Lộ trình của các chương trình liên kết:

Sau Đại học

Chương trình Sau đại học thường kéo dài 1.5 năm đến 2 năm (toàn thời gian).

Sinh viên có thể lựa chọn:

  • Nửa năm tại RMIT Việt Nam và một năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm tại RMIT Việt Nam và nửa năm tại RMIT Melbourne

Lộ trình của các chương trình liên kết:

Tham khảo các chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT Melbourne tại ĐÂY.