Chương trình liên kết với Melbourne cho sinh viên tương lai

Đảm bảo lộ trình du học của bạn bằng việc tham gia chương trình cơ sở kép giữa RMIT Việt Nam và RMIT Melbourne ngay từ khi bắt đầu học tập tại RMIT Việt Nam.

Bạn sẽ có được nhiều lợi thế như nhận được thông tin rõ ràng và xác thực về điều kiện nhập học tại RMIT Melbourne ngay từ ngày đầu tiên với RMIT Việt Nam; quy trình xét duyệt hồ sơ nhập học nhanh chóng; tư vấn kỹ lưỡng về kế hoạch học tập phù hợp: khóa học bạn cần đăng ký vào thời điểm nào là phù hợp cũng như số tín chỉ bạn sẽ được miễn giảm khi chuyển tiếp sang RMIT Melbourne. Nhờ vậy, bạn có thể hoàn thành mục tiêu học tập của mình trong thời gian dự kiến.

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (có kết quả học tập ổn định, điểm trung bình (GPA) từ 1.0 trở lên, và không thi trượt môn nào quá một lần).