Học bổng cho Nghiên cứu sinh

Tổng quan

Học bổng mang tính cạnh tranh cao, được cấp cho các ứng viên xuất sắc ứng tuyển thành công vào chương trình nghiên cứu tiến sỹ. Học bổng bao gồm khoản tài trợ học phí và khoản sinh hoạt phí hàng tháng trong ba năm kèm theo điều kiện nghiên cứu sinh hoàn thành các đợt bảo vệ đề tài thành công và đúng tiến độ.

Điều kiện xét học bổng

Để được xét học bổng, ứng viên cần phải có:

  • Bằng Thạc sĩ xếp loại Khá trở lên và có hàm lượng nghiên cứu từ 25% trở lên
  • Bằng IELTS 6.5 hoặc tương đương
  • Đề cương nghiên cứu tiến sĩ có chất lượng tốt

Lưu ý: Học bổng này không áp dụng đối với nhân viên hiện đang làm việc tại RMIT, nghiên cứu sinh đang học hoặc cựu nghiên cứu sinh của trường.

 

Tiêu chí cấp học bổng

Hồ sơ xin học bổng sẽ được đánh giá trên cơ sở cạnh tranh công bằng và dựa trên các tiêu chí về kết quả học tập, thành tựu nghiên cứu và kinh nghiệm làm việc chuyên môn.

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, ứng viên vui lòng xem chi tiết “Điều khoản & Điều kiện Học bổng chương trình tiến sĩ"

 

Các mốc thời gian quan trọng

Vui lòng nộp hồ sơ đầy đủ đúng thời hạn.

Ứng viên xin học bổng vui lòng nộp toàn bộ hồ sơ ứng tuyển vào chương trình nghiên cứu sinh và gửi đến địa chỉ thư điện tử phd.enquiries@rmit.edu.vn (tài liệu bản mềm). Để biết thêm thông tin, vui lòng xem thêm tại đây


Các mốc thời gian:

  • Kỳ 1: Nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 30/11 để bắt đầu nhập học vào kỳ tháng Hai của năm kế tiếp. Hồ sơ đăng ký cần nộp trước 5 giờ chiều ngày 30/11 (giờ địa phương Việt Nam).
  • Kỳ 2: Nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 31/7 để bắt đầu nhập học vào kỳ tháng Mười trong năm. Hồ sơ đăng ký cần nộp trước 5 giờ chiều ngày 31/7 (giờ địa phương Việt Nam).

Cách thức nộp hồ sơ học bổng

Khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào chương trình Tiến sĩ tại RMIT, hồ sơ của bạn sẽ được tự động được đánh giá điều kiện xét học bổng.

Nghiên cứu

rmit melbourne building textures

Trợ cấp nghiên cứu

Nhiều khoản trợ cấp nghiên cứu đến từ Viện Nghiên Cứu Sau Đại Học dành cho các nghiên cứu sinh hoàn thành Bảo vệ đề tài lần. Các khoản trợ cấp này sẽ hỗ trợ nghiên cứu sinh các chi phí liên quan đến di chuyển và/hoặc chi phí liên quan đến hoạt động nghiên cứu.

rmit sgs building textures

Công việc Trợ lý Nghiên cứu

Các nghiên cứu sinh sẽ có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí Trợ lý nghiên cứu toàn thời gian hoặc bán thời gian cho các dự án nghiên cứu được tài trợ bởi các tổ chức ngoài Đại học RMIT hoặc tài trợ bởi Chương trình nghiên cứu nội bộ của RMIT Việt Nam.