Nghiên Cứu Của Chúng Tôi

Tại Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT, chúng tôi tin rằng nghiên cứu có khả năng thay đổi tư duy và tạo ra kiến ​​thức và ý tưởng mới.

Chúng tôi cũng tin tưởng vào việc trao quyền cho sinh viên của mình để thúc đẩy nghiên cứu.

Trong phần này, chúng tôi vui mừng chia sẻ nghiên cứu do sinh viên của chúng tôi thực hiện về các chủ đề thực thi pháp luật quan trọng.

Phòng Chống Khủng Bố Xuyên Quốc Gia

Làm thế nào để cơ quan thực thi pháp luật có thể tăng cường nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố xuyên quốc gia? Trách nhiệm của các cơ quan thực thi pháp luật ở những quốc gia có nguy cơ khủng bố thấp là những gì? Các nhà lãnh đạo thực thi pháp luật liên quan đến việc chống lại khủng bố xuyên quốc gia đã có những khuyến nghị gì? 

Bài báo này phản ánh những hiểu biết và khuyến nghị được chia sẻ của Chương trình Thực thi Luật Quản lý Khu vực Châu Á lần thứ 48 (ARLEMP).

Nâng Cao Vai Trò Của Phụ Nữ Trong Lĩnh Vực Hải Quan

Vào tháng 8 năm 2021, 58 nữ lãnh đạo Hải quan từ 11 quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương đã tham gia Chương trình Kiểm soát Công-ten-nơ- Chương trình Phát triển Nghề nghiệp của Phụ nữ. CCP-WPDP là một sáng kiến ​​chung của:

  • Lực lượng Biên phòng Úc
  • Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) và Mạng lưới Phụ nữ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)
  • Trung tâm an ninh xuyên quốc gia của Đại học RMIT

Sau khi tốt nghiệp, 23 thành viên của CCP-WPDP đã hợp tác vận động nghiên cứu để tạo ảnh hưởng tích cực đến bối cảnh Hải quan trong tương lai. Kết quả của nỗ lực của nhóm là những người tham gia đã viết bảy bài báo được đăng trên Tạp chí Hải quan Thế giới. Phiên bản 16, Tập 1. Tháng 3 năm 2022.

Bạn muốn biết thêm về phụ nữ trong vai trò lãnh đạo Hải quan, tăng cường tính liêm chính và khả năng phục hồi trong quản lý Hải quan hoặc các sáng kiến ​​mới nhằm ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia trong chuỗi cung ứng quốc tế? Mời các bạn tìm các bài viết dưới đây:

multiple blue ray lights

Liên hệ với chúng tôi

Kết nối với Trung tâm An ninh Xuyên quốc gia RMIT.