Chương trình học

Với bằng cấp của Khoa, sinh viên ở vị trí dẫn đầu trong hành trình xây dựng sự nghiệp tại các công ty trong nước và quốc tế đang thúc đẩy thay đổi trong nền kinh tế năng động và phát triển của Việt Nam.

Chương trình học giảng dạy các môn học nền tảng về kinh doanh và quản trị trước khi sinh viên chọn tập trung vào một chuyên ngành, có thể là ngành kinh tế và tài chính, kinh doanh quốc tế, quản lý chuỗi cung ứng và logistics, quản trị, digital marketing hoặc quản trị du lịch và khách sạn.

Chương trình học của Khoa

Công nhận quốc tế