Hội thảo chuyên đề 3: Connecting the Dots: Vận dụng kết hợp khung lý thuyết, chính sách và nội dung đào tạo cho phương pháp giảng dạy hiệu quả

Đây là phần thứ hai trong chuỗi hội thảo chuyên sâu về việc giảng dạy trực tuyến trong Kỷ nguyên số trong ngành giáo dục đại học Việt Nam, với các diễn giả bao từ RMIT Việt Nam và chính phủ.

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Về chuỗi hội thảo

Tìm hiểu thêm về chuỗi hội thảo Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số 

Chia sẻ

Lịch trình hội thảo

Thời gian

Nội dung

9:00 – 9:15 am

Chào mừng & Giới thiệu Chuyên đề Hội thảo

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok | Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

9:15 – 10:30 am

Chuyên đề 1: Chương trình giảng dạy và phương pháp sư phạm

Giáo sư Sherman Young | Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học

Giáo sư Shona Leitch | Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) – Học tập, Giảng dạy & Chất lượng

Ông Dene Cicci | Giáo đốc cấp cao, phụ trách sinh viên

10:30 – 10:45 am Giải lao
10:45 – 11:15 am

Thảo luận chuyên sâu

Giáo sư Sherman Young | Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học

Giáo sư Shona Leitch |  Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) – Học tập, Giảng dạy & Chất lượng

Ông Dene Cicci | Giáo đốc cấp cao, phụ trách sinh viên

11:15 – 12:00 am

Thảo luận và kế hoạch làm việc

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok | Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

Ông Glen O’Glady | Trưởng phòng Học thuật và Dịch vụ sinh viên

12:00 – 1:30 pm Ăn trưa
1:30 – 2:30 pm

Chuyên đề 2: Hợp nhất chương trình giảng dạy và thiết kế

Ông Huy Nguyễn | Chủ nhiệm Bộ môn Cấp cao, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp Kỹ sư Điện & Điện tử; và Kỹ sư Robot & Cơ điện tử

2:30 – 2:45 pm Giải lao
2:45 – 3:15 pm Chia sẻ đến từ đại diện hội đồng sinh viên RMIT
3:15 – 4:15 pm

Thảo luận nhóm và trình bày nhóm

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok | Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

Ông Glen O’Glady | Trưởng phòng Học thuật và Dịch vụ sinh viên

4:15 – 4:30 pm

Kết thúc Hội thảo

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok | Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

Diễn giả

Giáo sư Sherman Young

Thừa hành Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học, RMIT

Giáo sư Shona Leitch

Phó Thừa hành Phó chủ tịch hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) – Học tập, Giảng dạy & Chất lượng, RMIT

Ông Dene Cicci

Giáo đốc cấp cao, phụ trách sinh viên, RMIT

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok

Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

Ông Glen O’Glady

Trưởng phòng Học thuật và Dịch vụ sinh viên

Ông Huy Nguyễn

Chủ nhiệm Bộ môn Cấp cao, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp Kỹ sư Điện & Điện tử; và Kỹ sư Robot & Cơ điện tử

Chuỗi hội thảo