Hội thảo chuyên đề 1: Giới thiệu về Bối cảnh Chuyển đổi số của GDĐH tại RMIT Việt Nam

Tổng quan

Hội thảo này nằm trong phần hai của chuỗi hội thảo chuyên đề về việc giảng dạy trực tuyến trong Kỷ nguyên số trong ngành giáo dục đại học Việt Nam, với các diễn giả bao từ RMIT Việt Nam và chính phủ.

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Về chuỗi hội thảo

Tìm hiểu thêm về chuỗi hội thảo Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số 

Chia sẻ

Lịch trình hội thảo

Múi giờ: GMT + 7 (ICT)

Thời gian

Hoạt động

9:00 – 9:15

Chào mừng & Giới thiệu Chuyên đề Hội thảo

9:15 – 10:30

Phiên buổi sáng 1: Bối cảnh hóa Giảng dạy trực tuyến và ngoại tuyến

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên
  • Ông Glen O’Grady - Trưởng phòng, Học thuật & Dịch vụ sinh viên

10:30 – 10:45

Nghỉ giữa giờ

10:45 – 12:00

Phiên buổi sáng 2: Chuyển đổi Số trong chương trinh giảng dạy

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên
  • Ông Glen O’Grady - Trưởng phòng, Học thuật & Dịch vụ sinh viên

12:00 – 2:00

Nghỉ trưa

2:00 – 3:15

Phiên buổi chiều 1: Ngôn ngữ thiết kế & Đồ tạo tác thiết kế trong Giảng dạy

Bà Sasha Stubbs - Quản lý, Đào tạo Trực tuyến

3:15 – 3:30

Nghỉ giữa giờ

3:30 – 4:30

Phiên buổi chiều 2: Thư viện thực tế ảo & Lớp học thực tế ảo

  • Ông Rex Steiner - Quản lý cấp cao, Thư viện và Dịch vụ số
  • Bà Hà Trịnh - Phó Giám đốc Thư viện Cao cấp, Dịch vụ Giảng dạy và Nghiên cứu

4:30 – 4:50

Phiên hỏi đáp

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên

4:50 – 5:00

Kết thúc Hội thảo chuyên đề

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên

Chuỗi hội thảo