Tọa đàm chuyên sâu - Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số (TBC)

Tổng quan

Đây là phần thứ ba trong chuỗi hội thảo chuyên sâu về việc giảng dạy trực tuyến trong Kỷ nguyên số trong ngành giáo dục đại học Việt Nam, với các diễn giả bao từ RMIT Việt Nam và chính phủ.

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Về chuỗi hội thảo

Tìm hiểu thêm về chuỗi hội thảo Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số 

Chia sẻ

Lịch trình hội thảo

Lịch trình chuỗi hội thảo sẽ được thông báo sau.

Hands on a laptop with a feature wooden desk, phone and wallet

Liên hệ

Liên hệ ban tổ chức Giáo dục bậc cao trong Kỷ nguyên Số - Cộng đồng Chuyên môn tại heindigitalage@rmit.edu.vn