Hội thảo chuyên đề 2: Đổi mới phương pháp học tập trong Giáo dục Đại học

Tổng quan

Hội thảo này nằm trong phần hai của chuỗi hội thảo chuyên đề về việc giảng dạy trực tuyến trong Kỷ nguyên số trong ngành giáo dục đại học Việt Nam, với các diễn giả bao từ RMIT Việt Nam và chính phủ.

Tiêu chuẩn giáo dục hàng đầu của Úc

Đẩy mạnh hợp tác trong ngành giáo dục tại Úc và Việt Nam

Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học tại Việt Nam

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Về chuỗi hội thảo

Tìm hiểu thêm về chuỗi hội thảo Giáo dục Đại học trong Kỷ nguyên Số 

Chia sẻ

Lịch trình hội thảo

Múi giờ: GMT + 7 (ICT)

Thời gian

Hoạt động

9:00 – 9:15

Chào mừng & Giới thiệu Chuyên đề Hội thảo

  • Phó Giáo sư Seng Kiat Kok - Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

9:15 – 10:15

Phiên buổi sáng 1: Khuôn khổ trong học tâp trực tuyến

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok - Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên
  • Ông Glen O’Grady - Trưởng phòng, Học thuật & Dịch vụ sinh viên

10:15 – 10:30

Nghỉ giữa giờ

10:30 – 12:00

Phiên buổi sáng 2: Ưu và nhược điểm trong việc học tập trực tuyến

12:00 – 2:00

Nghỉ trưa

2:00 – 2:30

Phiên buổi chiều 1: Phần trưng bày các dự án ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong học tập

  • Ông Nick McIntosh, Chuyên gia về Tương lai Giáo dục

2:30 – 2:45

Nghỉ giữa giờ

2:45– 3:45

Phiên buổi chiều 2: Thiết kế thực tiễn trong phòng học máy tính

  • Ông Nick McIntosh, Chuyên gia về Tương lai Giáo dục

3:45 – 5:00

Dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong môi trường học tập ảo

  • Bà Alison Wofford, Giám đốc phụ trách Trải nghiệm & Thành công cho sinh viên

5:00 – 5:10

Kết thúc Hội thảo chuyên đề

  • Phó giáo sư Seng Kiat Kok, Giám đốc cấp cao phụ trach học thuật và hỗ trợ sinh viên

Chuỗi hội thảo