Hỗ trợ sinh viên

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

Cuộc sống sinh viên đôi khi có thể chứng tỏ nhiều thử thách. RMIT Việt Nam cung cấp những nguồn hỗ trợ nhằm giúp đỡ sinh viên định hướng trong quá trình học đại học.

sgs career centre

RMIT hỗ trợ và định hướng nghề nghiệp

Có rất nhiều hoạt động và dịch vụ hỗ trợ bạn lên kế hoạch và đưa ra các quyết định nghề nghiệp, cũng như tìm được công việc phù hợp sau khi tốt nghiệp.