Kỹ năng và phát triển cá nhân

Phát triển kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp

Có rất nhiều cơ hội để bạn có thể phát triển bản thân tại RMIT Việt Nam, từ kết nối với một cố vấn đến tham gia chương trình tình nguyện và giao lưu mở rộng mạng lưới quan hệ. Bạn sẽ luôn tìm được hoạt động phù hợp giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Có rất nhiều hoạt động để phát triển kỹ năng của bạn