QS xếp hạng Đại học RMIT - đồng hạng 123 thế giới, thứ 10 tại Australia

QS xếp hạng Đại học RMIT - đồng hạng 123 thế giới, thứ 10 tại Australia

Đại học RMIT tiếp tục đạt thứ hạng cao trên QS World University Rankings, một trong những hệ thống xếp hạng các trường đại học có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới.

Năm nay, Đại học RMIT đã thăng 17 hạng ở bảng xếp hạng toàn cầu – đồng xếp hạng 123 toàn cầu và lên một hạng tại Australia – xếp hạng 10.

Vị thế được cải thiện thể hiện sự đánh giá và công nhận của cộng đồng học thuật quốc tế với đội ngũ cán bộ giảng viên-nghiên cứu viên tầm cỡ của trường, các chương trình học thuật, cũng như sự phát triển chất lượng nghiên cứu của trường.

Trong năm năm qua, Đại học RMIT đã có được những bước tiến vững chắc, thăng 115 hạng từ vị trí 238 toàn thế giới.

Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường Giáo sư Alec Cameron cho biết: “Sự công nhận vị thế tầm quốc tế của RMIT giữa các trường bạn phản ảnh trực tiếp cam kết của nhà trường với giáo dục nhằm thay đổi cuộc sống và nghiên cứu kiến tạo tác động tích cực trong những thời điểm phức tạp”.

Tầm nhìn trong chiến lược Biến tri thức thành hành động của RMIT là trở thành đại học hàng đầu về kiến tạo ảnh hưởng trên khắp châu Á-Thái Bình Dương. Với sự hiện diện mạnh mẽ và lâu dài ở châu Á, trong đó có cơ sở chính ở Việt Nam và quan hệ đối tác với nhiều học viện uy tín, trường cũng rất vui khi thấy RMIT xếp hạng 36 trong số 446 cơ sở giáo dục hoạt động trong khu vực.

“Mặc dù tự hào với kết quả này, chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp chuyên môn và chuẩn bị để sinh viên RMIT có thể làm được điều tương tự nhằm cải thiện cộng đồng nơi chúng tôi có mặt để phụng sự, ở Australia cũng như trên toàn khu vực và trên thế giới”, Giáo sư Cameron nói. 

Alt Text is not present for this image, Taking dc:title 'news-1-qs-ranks-rmit-123-in-the-world-10-in-australia' Giáo sư Alec Cameron, Phó chủ tịch Hội đồng trường và Giám đốc Đại học RMIT

Đây là công bố mới nhất tiếp theo sau bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới theo ngành học QS World University Rankings by Subject vào tháng 4, theo đó các ngành Kiến trúc/Môi trường xây dựng và Nghệ thuật và Thiết kế của Đại học RMIT đều xếp hạng nhất tại Australia và 18 thế giới.

Tìm hiểu thêm về thứ hạng của Đại học RMIT trên các hệ thống xếp hạng chính trên thế giới.

Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới của QS công bố xếp hạng cho 1.500 tổ chức giáo dục thông qua phân tích hơn 17 triệu bài báo khoa học, 175 triệu trích dẫn và ý kiến của hơn 280.000 học giả và tổ chức / doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về bảng xếp hạng QS World University Rankings.

  • Thành tích

Tin tức liên quan