Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với Phòng Du học và Trao đổi sinh viên của RMIT VIệt Nam

Cơ sở Nam Sài Gòn

Địa chỉ: 702 đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7, Hồ Chí Minh


Thời gian:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9am - 12pm & 1pm - 5pm) tại phòng 1.3.08

Cơ sở Hà Nội

Địa chỉ: Tòa nhà Handi Resco, 521 đường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội


Thời gian:

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 (9am - 12pm & 1pm - 5pm) tại phòng 1.1.006

Liên hệ qua email:

Kết nối với chúng tôi