Khởi đầu vững chắc cùng chương trình UniSTART

UniSTART được chia thành 2 lộ trình

Hoàn thành một trong hai lộ trình này, bạn có thể tự tin tiến thẳng vào chương trình cử nhân của đại học RMIT.

Học chương trình UniSTART Học thuật

Khi đã đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào nhưng kết quả học thuật chưa đáp ứng được điều kiện tuyển sinh của ngành học bạn mong muốn ở chương trình cử nhân, hãy đăng ký chương trình UniSTART Học thuật. Với môn nền tảng “Phương pháp học tập tại đại học quốc tế", bạn sẽ được phát triển các kỹ năng như tư duy phân tích phản biện, giao tiếp, đọc hiểu và viết. 

Ngoài ra, để có một lộ trình chuyển tiếp thuận lợi, bạn sẽ cần học môn nhập môn của một trong ba lĩnh vực sau tuỳ theo định hướng của bản thân: kinh doanh, thiết kế và truyền thông, hoặc khoa học và công nghệ. 

Điều kiện tuyển sinh

Yêu cầu học thuật
Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình tối thiểu từ 6.0/10.0
Điều kiện tiếng Anh
Hoàn thành chương trình tiếng Anh cho Đại học (lớp Cao cấp), hoặc IELTS Học thuật đạt 6.5+ (không kỹ năng nào dưới 6.0)

Các môn học của UniSTART mang tính nền tảng và không có giá trị quy đổi thành tín chỉ của hệ cử nhân tại RMIT.

Học Tiếng Anh cho Đại học, sau đó hoàn thành chương trình UniSTART Học thuật

Nếu bạn chưa đáp ứng được tiêu chí học thuật lẫn tiêu chí tiếng Anh cho ngành học đã chọn, bạn cần hoàn thành các cấp độ Tiếng Anh cho Đại học cần thiết trước khi bước vào chương trình UniSTART Học thuật.

Bạn sẽ rèn dũa các kỹ năng tiếng Anh trước khi làm quen với các kỹ năng thực tiễn. Môn nền tảng “Phương pháp học tập tại đại học quốc tế" của UniSTART sẽ giúp bạn phát triển tư duy phân tích phản biện, giao tiếp, đọc hiểu và viết. 

Ngoài ra, để có một lộ trình chuyển tiếp thuận lợi, bạn sẽ cần học môn nhập môn của một trong ba lĩnh vực sau tuỳ theo định hướng của bản thân: kinh doanh, thiết kế và truyền thông, hoặc khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 

Điều kiện tuyển sinh

Sau khi hoàn thành các cấp độ Tiếng Anh cho Đại học cần thiết, bạn sẽ đủ điều kiện để bắt đầu chương trình UniSTART Học thuật.

Điều kiện học thuật
Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình tối thiểu từ 6.0/10.0
Điều kiện tiếng Anh
Hoàn thành cấp độ Upper Intermediate (Trên trung cấp) chương trình Tiếng Anh cho Đại Học của RMIT hoặc IELTS Học thuật tối thiểu 5.5 (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Nếu khả năng tiếng Anh của bạn dưới mức yêu cầu, hãy tìm hiểu chương trình Tiếng Anh cho Đại Học.