Quy trình nhập học - Chương trình UniSTART

Tổng quan

1. Chọn chương trình

2. Kiểm tra điều kiện tuyển sinh

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu cần thiết, bạn có thể cân nhắc tham gia chương trình UniSTART để xây dựng nền tảng chuyển tiếp lên chương trình cử nhân bạn mong muốn.

Trước khi chính thức bắt đầu chương trình cử nhân tại RMIT, bạn có thể lựa chọn phát triển kỹ năng tiếng Anh và học thuật của bản thân với các chương trình Tiếng Anh cho Đại học và UniSTART.

Xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh của RMİT Việt Nam để biết thêm chi tiết.

1. Chọn chương trình

Bước đầu tiên để gia nhập RMIT là tìm kiếm cho mình một chương trình học phù hợp. Trên trang web của mỗi chương trình học tại RMIT có cung cấp đầy đủ thông tin bao gồm cơ hội nghề nghiệp, điều kiện tuyển sinh và học phí. Hãy tìm kiếm một chương trình UniSTART mà bạn hứng thú.

2. Kiểm tra điều kiện tuyển sinh

 • Nếu bạn đăng ký chương trình cử nhân, vui lòng tham khảo điều kiện tuyển sinh tại trang web của từng ngành học cụ thể. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu cần thiết, bạn có thể cân nhắc tham gia chương trình UniSTART để xây dựng nền tảng chuyển tiếp lên chương trình cử nhân bạn mong muốn.
 • Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu cần thiết về tiếng Anh, bạn có thể cân nhắc tham gia chương trình tiếng Anh cho Đại học tại RMIT

3. Chuẩn bị hồ sơ

 • Để tránh làm chậm trễ quá trình xét tuyển nhập học, vui lòng nộp một bộ hồ sơ hoàn chỉnh với đầy đủ các giấy tờ cần thiết
 • Bạn cần điền đơn đăng ký học và chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký. Hãy tải bản Hướng dẫn thủ tục nhập học để bảo đảm rằng bạn đã đính kèm đầy đủ các giấy tờ cần thiết để hoàn thiện bộ hồ sơ
 • Xin lưu ý rằng hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả lại

4. Nộp hồ sơ

Nộp qua email

 • Tải và điền vào mẫu đơn đăng ký nhập học
 • Scan và đính kèm các giấy tờ được yêu cầu và giấy tờ bổ sung (nếu có) vào email
 • Gửi hồ sơ đến địa chỉ enquiries@rmit.edu.vn với tiêu đề: Hồ sơ đăng ký nhập học - [Họ tên]- [Ngày sinh]

 

Nộp trực tiếp tại trường

Bạn có thể đăng ký trực tiếp với Bộ phận Tuyển sinh tại RMİT và nộp mẫu đơn đăng ký cùng các giấy tờ cần thiết tại trường. 

 

Nộp qua bưu điện

 • Nếu bạn không thể nộp trực tiếp tại RMİT, bạn có thể gửi bộ hồ sơ và giấy tờ bằng dịch vụ bưu điện
 • Tải và điền vào mẫu đơn đăng ký nhập học
 • Đính kèm các tài liệu cần thiết và tài liệu hỗ trợ (nếu có) trong thư gửi. Tải về Hướng dẫn thủ tục nhập học để biết thêm chi tiết về các tài liệu cần thiết

Nộp các giấy tờ đăng ký theo tiêu đề và địa chỉ sau:

Kính gửi phòng tuyển sinh Đại học RMIT Việt Nam

702 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong Quận 7

Hồ sơ đăng ký nhập học - [Họ tên]+ [Số điện thoại di động]


 

Bạn cần trợ giúp?

Xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh của RMİT Việt Nam để biết thêm chi tiết.

 

Bước kế tiếp:

Hồ sơ của bạn sẽ được đánh giá dựa trên quy trình và chính sách của RMİT. Nếu hồ sơ của bạn thành công, bạn sẽ nhận được thư mời nhập học. Sau đó bạn có thể chấp nhận lời mời dựa theo hướng dẫn có trong thư mời.

Theo thường lệ RMİT sẽ cho bạn biết kết quả hồ sơ đăng ký của bạn trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu bạn không nhận được phản hồi trong khoảng thời gian này xin vui lòng liên hệ Bộ phận Tuyển sinh.