Quy trình nhập học - Tiếng Anh Cho Đại Học

1. Đăng ký thi xếp lớp

2. Thực hiện bài thi

3. Kết quả

1. Đăng ký thi xếp lớp

Đăng ký Thi xếp lớp tiếng Anh tại RMIT Việt Nam. Bạn có thể đăng ký qua điện thoại, nhưng để xác nhận chỗ đăng ký, bạn cần đóng lệ phí trực tiếp tại trường. Vì lý do nhà trường chỉ có thể đáp ứng một số lượng yêu cầu thi đầu vào có hạn, xin vui lòng đăng ký thi càng sớm càng tốt. Lệ phí thi là 360.000VNĐ.

2. Thực hiện bài thi

Giờ thi xếp lớp sẽ diễn ra theo như lịch hẹn. Bài thi bao gồm 3 phần: viết luận (30 phút) và vấn đáp trực tiếp với giảng viên nước ngoài (10 - 15 phút). Tổng thời lượng thi kéo dài từ một đến hai giờ. 

3. Kết quả

Kết quả bài thi xếp lớp tiếng Anh sẽ được gửi về địa chỉ hoặc email đã đăng ký của thí sinh.

4. Nhận thư mời

Kết quả thi tiếng Anh sẽ xác định thí sinh có đủ điều kiện để theo học một trong các cấp độ từ lớp Căn bản (Beginner) đến Cao cấp (Advanced) của RMIT Việt Nam. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được một thư mời riêng để tham gia chương trình tiếng Anh của trường.

Liên hệ RMIT

Cơ sở RMIT Nam Sài Gòn  

Email: enquiries@rmit.edu.vn   

Số điện thoại: 028 3776 1369  

Cơ sở RMIT Hà Nội  

Email: hanoi.enquiries@rmit.edu.vn 

 Số điện thoại: 024 3726 1460