Livestream: Đại học - Cần chuẩn bị gì?

Theo dõi livestream để tìm hiểu 18 ngành học đầy tiềm năng và cách lên kế hoạch chuẩn bị để thành công trong môi trường Đại học quốc tế. 

Hoạt động chính

Chủ động lên kế hoạch cho chặng đường đại học của mình ngay từ bây giờ và tìm hiểu các lựa chọn học tập đa dạng tại RMIT tại hội thảo sắp tới, với các nội dung chính như: 

  • Kế hoạch chuẩn bị từ những năm đầu cấp 3 để thành công trong môi trường Đại học quốc tế.
  • Sự khác biệt giữa THPT & Đại học và phương pháp học tập chú trọng thực tiễn tại RMIT.
  • Các dịch vụ hỗ trợ giúp sinh viên thành công trong học tập và sự nghiệp.

Sự kiện

Các chương trình cử nhân

Sự kiện khác