Trưởng khoa, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Giáo sư Brett Kirt là Trưởng khoa, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ.

Giáo sư Brett Kirk có bề dày thành tích trong lĩnh vực học thuật và là một lãnh đạo cấp cao có tiếng với bộ hồ sơ năng lực dày dạn trong lĩnh vực STEM.

Ông từng nắm giữ các vị trí gồm Phó viện trưởng phụ trách nghiên cứu và Trưởng khoa Quốc tế (Phân viện Khoa học và Kỹ thuật) tại Đại học Công nghệ Curtin; Trưởng khoa Kỹ thuật cơ khí và hoá học, Giám đốc Viện quản lý tài sản, thuộc Đại học Tây Úc.

Ông đi đầu trong các sáng kiến quan trọng của nhà trường qua việc kết nối với đối tác rộng khắp trên nhiều lĩnh vực bao gồm các ngành nghề, chính phủ và đối tác quốc tế ở châu Á và Thái Bình Dương.

Ông là một học giả và nhà nghiên cứu xuất sắc trong các lĩnh vực Công nghiệp 4.0, quản lý tài sản kỹ thuật và kỹ thuật hệ thống. Ông đã áp dụng những công nghệ này vào nghiên cứu y tế và sức khỏe, cụ thể là Y tế kỹ thuật số.

Ông lãnh đạo hàng loạt phát triển nghiên cứu chiến lược trong ngành gồm Trung tâm nghiên cứu hợp tác Quản lý tài sản hạ tầng và kỹ thuật (CIEAM), đồng thời nắm giữ vai trò Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm này.

Bằng cấp: Cử nhân Kỹ thuật (First Class Honours), Đại học Tây Úc (1988); Tiến sĩ khoa học, Đại học Tây Úc (1992).

Brett Kirk landscape Giáo sư Brett Kirt, Trưởng khoa, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn

Email: brett.kirk@rmit.edu.vn