Vai trò không thể phủ nhận của bảo đảm chất lượng trong học trực tuyến

Vai trò không thể phủ nhận của bảo đảm chất lượng trong học trực tuyến

Tại tọa đàm do Đại học RMIT và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tổ chức hôm nay, các chuyên gia giáo dục đại học Úc và Việt Nam đều đồng ý rằng bảo đảm chất lượng là vô cùng cần thiết để giáo dục trực tuyến và nâng cao số hóa trong giáo dục có thể thành công lâu dài.

Tọa đàm về Bảo đảm chất lượng đào tạo trực tuyến giáo dục đại học tại Việt Nam thuộc chuỗi tọa đàm chính sách Việt Nam dẫn đầu (Vietnam Leads) do Đại học RMIT khởi xướng năm 2020.

Gần 800 lãnh đạo và chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực giáo dục đại học đã cùng thảo luận chuyên sâu về hai khía cạnh có mối quan hệ mật thiết đến công tác bảo đảm chất lượng: cách xây dựng nội dung giáo dục trực tuyến chất lượng cao, và cách duy trì chất lượng dạy và học trực tuyến một cách tốt nhất.

Phó giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhận định: “Bất kể hình thức giảng dạy là gì thì chất lượng nội dung cũng như trải nghiệm và kết quả học tập của sinh viên cũng phải được duy trì ở tiêu chuẩn cao nhất có thể. Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích những thảo luận mở như thế này để các nhà hoạch định chính sách và các trường đại học tại Việt Nam có thể cùng trao đổi về vấn đề bảo đảm chất lượng, góp phần cải thiện khung pháp lý để thúc đẩy giáo dục trực tuyến và đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa trong giáo dục đại học tại Việt Nam”.

Tọa đàm thu hút gần 800 lãnh đạo và chuyên gia cấp cao đến từ khoảng 300 đơn vị, gồm các cơ quan quản lý giáo dục đại học, các cơ quan chính phủ liên quan, cũng như nhiều trường đại học tại Việt Nam và Úc. Tọa đàm thu hút gần 800 lãnh đạo và chuyên gia cấp cao đến từ khoảng 300 đơn vị, gồm các cơ quan quản lý giáo dục đại học, các cơ quan chính phủ liên quan, cũng như nhiều trường đại học tại Việt Nam và Úc.

Bằng cách xác định những thách thức hiện có ở Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm từ các trường đại học, và Cơ quan Quản lý chất lượng và Tiêu chuẩn giáo dục đại học Úc (TEQSA), tọa đàm góp phần định hình một số khuyến nghị thiết thực nhằm duy trì trải nghiệm chất lượng cao nhất cho cả người dạy và người học tại Việt Nam.

Tại tọa đàm, đại diện TEQSA đã chia sẻ về hợp tác thành công giữa cơ quan này với các tổ chức giáo dục đại học toàn cầu, trong đó có RMIT, để thu thập và xây dựng tài liệu về phương pháp học tập tốt trực tuyến cũng như trang tư vấn chuyên gia dành riêng cho giáo dục trực tuyến. Những tài liệu này bao quát nhiều chủ đề liên quan đến dạy và học trực tuyến, từ cách bắt đầu và hỗ trợ cán bộ giảng viên làm việc trực tuyến, đến trải nghiệm của sinh viên và tính liêm chính trong hoạt động đánh giá khảo thí.

Để minh hoạ cho những nỗ lực hỗ trợ sinh viên tại Úc hoàn thành mục tiêu học tập dù với hình thức học tập nào, đại diện TEQSA cũng chia sẻ báo cáo toàn diện dựa trên khảo sát sinh viên tại 118 đơn vị giáo dục bậc đại học ở Úc, đem đến những hiểu biết quý giá về quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang học trực tuyến và trải nghiệm sinh viên qua những thay đổi này.

Quyền Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Sherman Young thì nhấn mạnh vào các yếu tố quan trọng khác như hiểu biết sát thực về tiến bộ của người học.

Ông còn chia sẻ kinh nghiệm của RMIT trong việc không ngừng tập trung vào đánh giá năng lực từ bài tập thực tế (authentic assessment), song song với việc giảm các hình thức kiểm tra truyền thống.

“Sinh viên RMIT học thông qua các dự án trong thế giới thực và được đánh giá theo cách giống như khi các em đi làm ở từng ngành nghề. Ngay cả trong môi trường trực tuyến, chúng tôi cũng cố gắng đảm bảo rằng mọi môn học đều tạo điều kiện cho sinh viên đạt được kết quả học tập như mong đợi bất kể hình thức học tập là gì”, Giáo sư Young nói.

RMIT University Interim Deputy Vice-Chancellor Education and Vice President Professor Sherman Young shared RMIT’s best practice in authentic assessment. Quyền Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường (phụ trách Giáo dục) kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT Giáo sư Sherman Young chia sẻ bài học thành công từ cách đánh giá năng lực sinh viên ở RMIT.

Nói về cam kết của RMIT trong việc hỗ trợ chuỗi tọa đàm, Chủ tịch Đại học RMIT Việt Nam Giáo sư Peter Coloe cho biết: “Một cộng đồng thực hành đã hình thành tự nhiên và RMIT đóng vai trò điều phối viên trong đó. Tôi hy vọng các thành viên của cộng đồng này sẽ gặp gỡ thường xuyên để thảo luận về giáo dục trực tuyến, cách đảm bảo chất lượng, cũng như cách cải tiến liên tục và đưa giáo dục trực tuyến vào thực tiễn. Thông qua hợp tác và làm việc với nhau một cách bài bản, chúng ta có thể cùng xây dựng nên các ưu tiên và lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm chất lượng giáo dục trực tuyến tại Việt Nam”.

Tọa đàm ngày 30/7 tiếp nối thành công của tọa đàm chính sách cấp cao mở màn vào tháng 9/2020, và hội thảo chuyên sâu đầu tiên về lập kế hoạch, phạm vi, thuật ngữ và kỳ vọng giáo dục trực tuyến vào tháng 4/2021.

Các sự kiện này đã thúc đẩy thảo luận chính sách về những vấn đề cốt lõi đặt ra cho Việt Nam trong học tập trực tuyến và nâng cao số hóa giáo dục, với trọng tâm là trao đổi kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm giữa Úc và Việt Nam.

Bài: Hoàng Minh Ngọc

Tin tức liên quan