Học bổng Truyền thông

Applications Open

04/01/2022

Hạn nộp hồ sơ

5 pm, 08/07/2022

Giá trị học bổng

50% học phí chương trình đại học

Số lượng học bổng

2

Công bố kết quả

30/09/2022

Tổng quan

Học bổng này dành riêng cho sinh viên tương lai đăng ký vào ngành Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp) hoặc Cử nhân Ngôn ngữ, những bạn thể hiện được sự sáng tạo và niềm đam mê đối với giao tiếp.

Điều kiện nộp học bổng

  • Là công dân Việt Nam;
  • Đạt điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 7,0/10 trở lên, hoặc đạt 25 điểm trở lên trong kỳ thi International Baccalaureate, hoặc đạt 7 điểm trở lên của ba môn nâng cao trong kỳ thi GCE ‘A’ Levels (Vương quốc Anh) (A=5, B=4, C=3, D=2, E=1);
  • IELTS (Học thuật) 6,5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 6,0). Trong trường hợp bạn theo học hệ tiếng Anh khác, vui lòng xem Bảng yêu cầu điều kiện tiếng Anh ;
  • Đăng ký học ngành Cử nhân Truyền thông (Truyền thông chuyên nghiệp) hoặc Cử nhân Ngôn ngữ.

Lưu ý: Sau khi nhận học bổng, sinh viên không được chuyển sang ngành học khác.

Hồ sơ học bổng

Ứng viên nộp từ 2 đến 3 hồ sơ thể hiện năng lực của mình theo định dạng kỹ thuật số. Hồ sơ thể hiện năng lực  có thể gồm một số thể loại sau:

  • Các công trình phiên dịch/ dịch thuật phục vụ cho cộng đồng, blog, bài viết…;
  • Và bất kỳ tác phẩm thiết kế tâm đắc nào do bạn thực hiện.

Quan trọng nhất, Hồ sơ năng lực của bạn cần sắp xếp phù hợp để truyền tải được ý tưởng đằng sau các tác phẩm. Một hồ sơ năng lực tốt phải thể hiện được bạn là ai và vì sao bạn xứng đáng giành được Học bổng.

Định dạng: Hồ sơ thể hiện năng lực có thể là một file video với thời lượng không quá ba phút hoặc các định dạng số khác với dung lượng không quá 30 MB. Trang bìa hồ sơ cần ghi rõ “Hồ sơ thể hiện năng lực" và tên của bạn. Hồ sơ thể hiện năng lực cần được đăng lên một kênh phim trực tuyến như Vimeo hoặc YouTube hoặc bất kỳ kho lưu trữ trực tuyến nào như Google Drive và nộp dưới dạng đường dẫn. Các phương thức nộp hồ sơ khác ngoài hình thức trực tuyến đều không được chấp nhận.

Lưu ý: Tất cả các tác phẩm trong hồ sơ đều phải do chính ứng viên sáng tác.

Các bước nộp hồ sơ học bổng

Trước khi nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng, vui lòng tìm hiểu Điều khoản và điều kiện học bổng của RMIT Việt Nam.

1. Chọn chương trình học bổng

2. Kiểm tra điều kiện

3. Chuẩn bị hồ sơ

4. Nộp hồ sơ

Lưu ý: Đại học RMIT có quyền thay đổi giá trị và phân bổ lại các suất học bổng.

Quy trình xét hồ sơ học bổng rất cạnh tranh vì số lượng học bổng hạn chế so với số lượng hồ sơ nộp. Do vậy, không phải bất cứ ứng viên đủ điều kiện nộp học bổng nào cũng sẽ nhận được học bổng.

a woman smiling in a lecture hall

Liên hệ với bộ phận học bổng

Nếu bạn có câu hỏi về chương trình học bổng tại RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ bộ phận học bổng qua email scholarships@rmit.edu.vn.