Các bước nộp hồ sơ học bổng - Học bổng Luke McLachlan

1. Nộp hồ sơ đăng ký nhập học

2. Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

3. Nộp đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Lưu ý Tính năng nộp đơn ứng tuyển học bổng qua trang myRMIT sẽ sớm được triển khai. Trong thời gian chuyển tiếp, ứng viên vui lòng làm theo hướng dẫn dưới đây để nộp đơn.

Bước 1: Nộp Hồ sơ đăng ký nhập học vào Đại học RMIT Việt Nam.

Đây là hồ sơ đăng ký nhập học cho chương trình cử nhân tại Đại học RMIT Việt Nam. RMIT sẽ thông báo kết quả hồ sơ đăng ký nhập học của bạn trong vòng 10 ngày làm việc.

Bước 2: Nhận mã số hồ sơ đăng ký nhập học

Bạn sẽ nhận được mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ Chuyên viên tư vấn chương trình của bạn sau 2-3 ngày làm việc kể từ thời điểm bạn nộp hồ sơ đăng ký nhập học thành công.

Bước 3: Nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến

Bạn cần có mã hồ sơ đăng ký nhập học và Hồ sơ thể hiện năng lực như yêu cầu để hoàn thành bước này.

Học bổng Luke McLachlan - Hồ sơ học bổng:

Hồ sơ thể hiện năng lực ở định dạng số, không quá 05 trang, giới thiệu các kinh nghiệm hoặc thành tích của bạn có liên quan toàn bộ hoặc một phần đến lĩnh vực kinh doanh toàn cầu, hoặc có thể cho thấy tiềm năng thành công của bạn khi theo học chuyên ngành này. Các hoạt động có thể bao gồm:

  • Hoạt động mang lại lợi ích cho cộng đồng
  • Các ứng dụng công nghệ
  • Một dự án nổi bật mà bạn đã tham gia

Lưu ý: Các giấy tờ nêu trên phải được trình bày (hoặc dịch) bằng tiếng Anh và tổng hợp trong cùng một hồ sơ ở định dạng pdf có dung lượng không quá 16 MB.

Lưu ý quan trọng:

Hồ sơ đăng ký học bổng của bạn chỉ được xem là đủ điều kiện khi:

  • Bạn có mã số hồ sơ đăng ký nhập học từ RMIT Việt Nam
  • Bạn cung cấp bảng điểm ba năm cuối của chương trình trung học phổ thông (hoặc tương đương) và kết quả Tiếng Anh cho Chuyên viên tư vấn chương trình của bạn (bộ phận Tuyển sinh) ở Bước 1 (hoặc bổ sung sau khi nộp Đơn đăng ký học bổng trực tuyến) trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng*
  • Bạn cung cấp đầy đủ hồ sơ yêu cầu của học bổng trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng
  • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (nếu áp dụng) có thể nộp bổ sung không trễ hơn ngày 30/08/2024

* Ứng viên tham dự kỳ thi International Baccalaureate vào tháng 5/2024 có thể nộp kết quả thi không trễ hơn ngày 09/07/2024. Ứng viên tham dự kỳ thi A-Level vào tháng 6/2024 có thể nộp kết quả thi không trễ hơn ngày 16/08/2024. Tuy nhiên, ứng viên cần đảm bảo đã nộp đầy đủ bảng điểm của lớp 10 và 11 (hoặc tương đương), và các giấy tờ khác theo yêu cầu của học bổng (nếu có) trước hạn chót nộp hồ sơ học bổng.